Điều khoản dịch vụ

Chọn và mua proxy

Chào mừng đến với OneProxy! Các Điều khoản dịch vụ này (“Điều khoản”) chi phối việc bạn truy cập và sử dụng OneProxy cũng như mọi phần mềm, dịch vụ và tài liệu liên quan mà chúng tôi cung cấp (gọi chung là “Dịch vụ”). Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các Điều khoản này, vui lòng ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

1. Đủ điều kiện

Để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn phải ít nhất 18 tuổi và có khả năng ký kết hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý với OneProxy. Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đáp ứng các tiêu chí này.

2. Quy tắc dịch vụ

Bạn đồng ý không tham gia vào bất kỳ hoạt động bị cấm nào sau đây: (i) sao chép, phân phối hoặc tiết lộ bất kỳ phần nào của Dịch vụ trên bất kỳ phương tiện nào; (ii) truyền thư rác, thư dây chuyền hoặc email không mong muốn khác; (iii) cố gắng can thiệp, xâm phạm tính toàn vẹn hoặc bảo mật của hệ thống hoặc giải mã bất kỳ đường truyền nào đến hoặc từ các máy chủ chạy Dịch vụ; (iv) thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt hoặc có thể áp đặt theo quyết định riêng của chúng tôi một lượng tải lớn không hợp lý hoặc không cân xứng lên cơ sở hạ tầng của chúng tôi hoặc của bất kỳ trang web mục tiêu nào; (v) tải lên dữ liệu không hợp lệ, vi rút, sâu hoặc các tác nhân phần mềm độc hại khác thông qua Dịch vụ; (vi) thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào, bao gồm tên tài khoản, từ Dịch vụ; (vii) mạo danh người khác hoặc xuyên tạc mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức, tiến hành lừa đảo, che giấu hoặc cố gắng che giấu danh tính của bạn; (viii) cản trở hoạt động bình thường của Dịch vụ; (ix) truy cập bất kỳ nội dung nào trên Dịch vụ thông qua bất kỳ công nghệ hoặc phương tiện nào không phải là những nội dung được Dịch vụ cung cấp hoặc ủy quyền; (x) bỏ qua các biện pháp mà chúng tôi có thể sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào hoặc thực thi các hạn chế đối với việc sử dụng Dịch vụ hoặc nội dung trong đó; (xiii) bán lại hoặc phân phối lại Dịch vụ (trừ khi có thỏa thuận khác rõ ràng với OneProxy); (xiv) sử dụng Dịch vụ để cố gắng vi phạm bảo mật (ví dụ: truy cập bất kỳ máy chủ, mạng, máy chủ hoặc tài khoản nào mà bạn không được phép truy cập); (xv) sử dụng Dịch vụ để cố gắng làm gián đoạn liên lạc qua internet (ví dụ: tấn công từ chối dịch vụ); (xvi) sử dụng Dịch vụ cho mục đích bot mua vé, gian lận quảng cáo hoặc để thu thập dữ liệu không được công khai hoặc được bảo vệ do tính nhạy cảm của nó; hoặc (xvii) sử dụng Dịch vụ vi phạm mọi luật, quy định hiện hành, Điều khoản dịch vụ/Điều khoản sử dụng hoặc quyền của bên thứ ba. Bạn đồng ý cung cấp xác minh ID đầy đủ nếu OneProxy nghi ngờ bất kỳ hoạt động bị cấm nào ở trên đang được thực hiện bởi tài khoản của bạn. Việc không hoàn tất xác minh ID sẽ dẫn đến việc đình chỉ tài khoản.

3. Chính sách hoàn tiền

OneProxy cung cấp đảm bảo hoàn tiền trong 24 giờ kể từ thời điểm mua. Khoản hoàn trả này sẽ được xử lý theo cách tương tự như hình thức thanh toán ban đầu. Để bắt đầu hoàn tiền, vui lòng liên hệ với Nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Xin lưu ý, chúng tôi siêng năng theo dõi số lượng yêu cầu hoàn tiền. Trong trường hợp yêu cầu hoàn tiền quá nhiều, cụ thể là nhiều hơn ba lần trong vòng một tháng, OneProxy có quyền từ chối yêu cầu hoàn tiền.

Ngoài thời hạn 24 giờ, khách hàng có thể hủy đơn hàng. Khoản tiền hoàn lại trong những trường hợp này sẽ được cung cấp dưới dạng tín dụng cho số tiền chưa sử dụng trong số dư nội bộ của bạn. Việc hủy đơn hàng được cho phép ba ngày một lần. Tùy chọn này có thể được truy cập trong bảng điều khiển cá nhân của bạn.

Nếu vì bất kỳ lý do gì bạn không hài lòng với proxy bạn đã mua, chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với Nhóm hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi để xử lý khoản hoàn trả của bạn.

Bằng cách mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào từ OneProxy, bạn đồng ý với các điều khoản được nêu trong Chính sách hoàn tiền này.

4. Tài khoản người dùng

Bạn có thể cần phải đăng ký tài khoản để truy cập một số tính năng hoặc chức năng nhất định của Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu tài khoản và mọi hoạt động liên quan đến tài khoản của bạn. OneProxy không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không bảo vệ tài khoản của mình.

5. Sử dụng được chấp nhận

Bạn đồng ý sử dụng Dịch vụ của chúng tôi một cách hợp pháp và không vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc quyền nào của người khác khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bạn bị nghiêm cấm sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gian lận, quấy rối hoặc phân phối phần mềm độc hại hoặc mã độc hại khác.

6. Quyền riêng tư

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Hãy tham khảo của chúng tôi Chính sách bảo mật để biết thông tin về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

7. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm mọi quyền sở hữu trí tuệ, đang và sẽ vẫn là tài sản độc quyền của OneProxy và những người cấp phép của nó.

8. Thay đổi Điều khoản

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật các Điều khoản này. Khi thực hiện thay đổi, chúng tôi sẽ cung cấp Điều khoản cập nhật trên trang web của mình và cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối”. Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi những thay đổi đó có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản cập nhật.

9. Chấm dứt

Chúng tôi có quyền, mà không cần thông báo và theo quyết định riêng của chúng tôi, chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và chặn hoặc ngăn chặn việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi trong tương lai.

10. Luật điều chỉnh

Các Điều khoản này và mọi hành động liên quan đến các Điều khoản này sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp của khu vực tài phán nơi OneProxy có trụ sở, bất kể xung đột với các nguyên tắc luật pháp của nó.

11. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Proxy trung tâm dữ liệu
Proxy được chia sẻ

Một số lượng lớn các máy chủ proxy đáng tin cậy và nhanh chóng.

Bắt đầu tại$0.06 mỗi IP
Proxy luân phiên
Proxy luân phiên

Proxy luân phiên không giới hạn với mô hình trả tiền theo yêu cầu.

Bắt đầu tại$0,0001 mỗi yêu cầu
Proxy riêng
Proxy UDP

Proxy có hỗ trợ UDP.

Bắt đầu tại$0.4 mỗi IP
Proxy riêng
Proxy riêng

Proxy chuyên dụng cho mục đích sử dụng cá nhân.

Bắt đầu tại$5 mỗi IP
Proxy không giới hạn
Proxy không giới hạn

Máy chủ proxy với lưu lượng truy cập không giới hạn.

Bắt đầu tại$0.06 mỗi IP
Bạn đã sẵn sàng sử dụng máy chủ proxy của chúng tôi ngay bây giờ chưa?
từ $0.06 mỗi IP