Warunki usługi

Wybierz i kup proxy

Witamy w OneProxy! Niniejsze Warunki świadczenia usług („Warunki”) regulują dostęp i korzystanie z OneProxy oraz wszelkiego powiązanego oprogramowania, usług i dokumentacji, które zapewniamy (łącznie zwanych „Usługami”). Korzystając z naszych Usług, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś niniejsze Warunki. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych Warunków, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z naszych Usług.

1. Kwalifikowalność

Aby móc korzystać z naszych Usług, musisz mieć ukończone 18 lat i zdolność do zawarcia prawnie wiążącej umowy z OneProxy. Korzystając z naszych Usług, potwierdzasz, że spełniasz te kryteria.

2. Regulamin serwisu

Zgadzasz się nie angażować w żadną z następujących zabronionych działań: (i) kopiowanie, rozpowszechnianie lub ujawnianie jakiejkolwiek części Usługi na jakimkolwiek nośniku; (ii) przesyłanie spamu, łańcuszków lub innych niechcianych wiadomości e-mail; (iii) próby ingerencji, naruszenia integralności lub bezpieczeństwa systemu lub odszyfrowania jakichkolwiek transmisji do lub z serwerów, na których działa Usługa; (iv) podejmowanie jakichkolwiek działań, które nakładają lub mogą, według naszego wyłącznego uznania, nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury lub dowolnej docelowej witryny internetowej; (v) przesyłanie nieprawidłowych danych, wirusów, robaków lub innego szkodliwego oprogramowania za pośrednictwem Usługi; (vi) zbieranie lub zbieranie jakichkolwiek danych osobowych, w tym nazw kont, z Usługi; (vii) podszywanie się pod inną osobę lub fałszywe przedstawianie swoich powiązań z osobą lub podmiotem, dokonywanie oszustwa, ukrywanie lub próba ukrycia swojej tożsamości; (viii) zakłócanie prawidłowego funkcjonowania Serwisu; (ix) uzyskiwanie dostępu do jakichkolwiek treści w ramach Usługi za pośrednictwem dowolnej technologii lub środków innych niż te dostarczone lub autoryzowane przez Usługę; (x) omijanie środków, które możemy zastosować w celu uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do Usługi, w tym między innymi funkcji, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakichkolwiek treści lub egzekwują ograniczenia w korzystaniu z Usługi lub zawartych w niej treści; (xiii) odsprzedaż lub redystrybucja Usługi (chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej z OneProxy); (xiv) korzystanie z Usługi w celu podejmowania prób naruszeń bezpieczeństwa (np. uzyskiwanie dostępu do dowolnego serwera, sieci, hosta lub konta, do którego nie masz uprawnień dostępu); (xv) korzystanie z Usługi w celu podejmowania prób zakłóceń komunikacji internetowej (np. ataku typu „odmowa usługi”); (xvi) korzystanie z Usługi do celów botów kupujących bilety, oszustw reklamowych lub do gromadzenia danych, które nie są publicznie dostępne lub w inny sposób chronione ze względu na ich wrażliwość; lub (xvii) korzystanie z Usługi z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, regulacji, Warunków świadczenia usług/Warunków korzystania lub praw osób trzecich. Zgadzasz się na pełną weryfikację tożsamości, jeśli OneProxy podejrzewa, że na Twoim koncie prowadzone są którekolwiek z powyższych zabronionych działań. Niedokończenie weryfikacji tożsamości będzie skutkować zawieszeniem konta.

3. Polityka zwrotów

OneProxy oferuje gwarantowaną 24-godzinną gwarancję zwrotu pieniędzy od momentu zakupu. Zwrot środków zostanie zrealizowany w taki sam sposób, jak pierwotna forma płatności. Aby rozpocząć zwrot pieniędzy, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta.

Pamiętaj, że skrupulatnie monitorujemy liczbę próśb o zwrot środków. W przypadku nadmiernych żądań zwrotu pieniędzy, w szczególności więcej niż trzech w ciągu jednego miesiąca, OneProxy zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o zwrot pieniędzy.

Po upływie 24 godzin klienci mogą anulować zamówienie. W takich okolicznościach zwroty środków zostaną dokonane w formie uznania niewykorzystanych środków na Twoim saldzie wewnętrznym. Anulowanie zamówienia możliwe jest raz na trzy dni. Dostęp do tej opcji znajdziesz w swoim panelu osobistym.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś zadowolony z zakupionych serwerów proxy, zachęcamy do skontaktowania się z naszym zespołem pomocy technicznej w celu przetworzenia zwrotu pieniędzy.

Kupując dowolny produkt lub usługę od OneProxy, wyrażasz zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce zwrotów.

4. Konta Użytkowników

Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji naszych Usług, może być konieczne zarejestrowanie konta. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła do swojego konta i za wszelkie działania związane z Twoim kontem. OneProxy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z braku zabezpieczenia konta.

5. Dopuszczalne użycie

Zgadzasz się korzystać z naszych Usług zgodnie z prawem i nie naruszać żadnych przepisów ustawowych, wykonawczych ani praw innych osób podczas korzystania z naszych Usług. Wyraźnie zabrania się korzystania z naszych Usług do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, w tym między innymi do oszustwa, nękania lub rozpowszechniania złośliwego oprogramowania lub innego szkodliwego kodu.

6. Prywatność

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Proszę zapoznać się z naszymi Polityka prywatności aby uzyskać informacje o tym, jak zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy Twoje dane osobowe.

7. Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa, tytuły i udziały w naszych Usługach, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, są i pozostaną wyłączną własnością OneProxy i jej licencjodawców.

8. Zmiany Regulaminu

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze Warunki. Po wprowadzeniu zmian udostępnimy zaktualizowane Warunki na naszej stronie internetowej i zaktualizujemy datę „Ostatniej aktualizacji”. Kontynuując korzystanie z naszych Usług po wejściu w życie tych zmian, wyrażasz zgodę na związanie się zaktualizowanymi Warunkami.

9. Zakończenie

Zastrzegamy sobie prawo, bez uprzedzenia i według własnego uznania, do pozbawienia Cię prawa dostępu do naszych Usług lub korzystania z nich, a także do zablokowania lub uniemożliwienia przyszłego dostępu do naszych Usług i korzystania z nich.

10. Obowiązujące prawo

Niniejsze Warunki i wszelkie działania związane z niniejszymi Warunkami będą podlegać prawu jurysdykcji, w której ma siedzibę OneProxy, bez względu na zasady kolizyjne.

11. Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami.

Serwery proxy centrum danych
Udostępnione proxy

Ogromna liczba niezawodnych i szybkich serwerów proxy.

Zaczynać od$0.06 na adres IP
Rotacyjne proxy
Rotacyjne proxy

Nielimitowane rotacyjne proxy w modelu pay-per-request.

Zaczynać od$0.0001 na żądanie
Prywatne proxy
Serwery proxy UDP

Serwery proxy z obsługą UDP.

Zaczynać od$0.4 na adres IP
Prywatne proxy
Prywatne proxy

Dedykowane proxy do użytku indywidualnego.

Zaczynać od$5 na adres IP
Nieograniczone proxy
Nieograniczone proxy

Serwery proxy z nieograniczonym ruchem.

Zaczynać od$0.06 na adres IP
Gotowy do korzystania z naszych serwerów proxy już teraz?
od $0.06 na adres IP