เงื่อนไขการให้บริการ

เลือกและซื้อผู้รับมอบฉันทะ

ยินดีต้อนรับสู่ OneProxy! ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”) ควบคุมการเข้าถึงและการใช้งาน OneProxy ของคุณ รวมถึงซอฟต์แวร์ บริการ และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่เรามีให้ (เรียกรวมกันว่า “บริการ”) ด้วยการใช้บริการของเรา คุณยืนยันว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าใช้บริการของเรา

1. คุณสมบัติ

หากต้องการใช้บริการของเรา คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีและสามารถทำสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายกับ OneProxy ได้ ในการใช้บริการของเรา คุณยืนยันว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เหล่านี้

2. กฎการบริการ

คุณตกลงที่จะไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต้องห้ามใดๆ ต่อไปนี้: (i) คัดลอก แจกจ่าย หรือเปิดเผยส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการในสื่อใดๆ; (ii) การส่งสแปม จดหมายลูกโซ่ หรืออีเมลไม่พึงประสงค์อื่น ๆ (iii) พยายามที่จะแทรกแซง ทำลายความสมบูรณ์ของระบบหรือความปลอดภัย หรือถอดรหัสการส่งสัญญาณใด ๆ ไปยังหรือจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้บริการ (iv) การดำเนินการใด ๆ ที่กำหนดหรืออาจกำหนดตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวต่อภาระขนาดใหญ่ที่ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่สมสัดส่วนในโครงสร้างพื้นฐานของเราหรือของเว็บไซต์เป้าหมายใด ๆ (v) การอัปโหลดข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไวรัส เวิร์ม หรือตัวแทนซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ผ่านทางบริการ (vi) การรวบรวมหรือเก็บเกี่ยวข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ รวมถึงชื่อบัญชีจากบริการ (vii) แอบอ้างเป็นบุคคลอื่นหรือบิดเบือนความจริงถึงความเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลหรือนิติบุคคล ดำเนินการฉ้อโกง ซ่อนเร้นหรือพยายามซ่อนตัวตนของคุณ (viii) แทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของบริการ; (ix) การเข้าถึงเนื้อหาใด ๆ ในบริการผ่านเทคโนโลยีหรือวิธีการใด ๆ นอกเหนือจากที่มอบให้หรือได้รับอนุญาตจากบริการ; (x) การเลี่ยงมาตรการที่เราอาจใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคุณลักษณะที่ป้องกันหรือจำกัดการใช้หรือการคัดลอกเนื้อหาใดๆ หรือบังคับใช้ข้อจำกัดในการใช้บริการหรือเนื้อหาในนั้น (xiii) ขายต่อหรือแจกจ่ายบริการต่อ (เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่นกับ OneProxy อย่างชัดเจน) (xiv) การใช้บริการเพื่อพยายามละเมิดความปลอดภัย (เช่น การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย โฮสต์ หรือบัญชีใดๆ ที่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง) (xv) การใช้บริการเพื่อพยายามขัดขวางการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต (เช่น การโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ) (xvi) การใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ของบอทซื้อตั๋ว การฉ้อโกงโฆษณา หรือเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือได้รับการคุ้มครองเนื่องจากความละเอียดอ่อน หรือ (xvii) การใช้บริการโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนดการให้บริการ/ข้อกำหนดการใช้งาน หรือสิทธิ์ของบุคคลที่สามที่บังคับใช้ คุณตกลงที่จะให้การยืนยันตัวตนโดยสมบูรณ์ หาก OneProxy สงสัยว่ามีกิจกรรมต้องห้ามใดๆ ข้างต้นกำลังดำเนินการโดยบัญชีของคุณ การไม่ยืนยันตัวตนจะส่งผลให้บัญชีถูกระงับ

3. นโยบายการคืนเงิน

OneProxy เสนอการรับประกันคืนเงินภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ซื้อ การคืนเงินนี้จะดำเนินการในลักษณะเดียวกับรูปแบบการชำระเงินเดิม เพื่อดำเนินการคืนเงิน โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเรา

โปรดทราบว่าเราตรวจสอบจำนวนคำขอคืนเงินอย่างเข้มงวด ในกรณีที่มีการร้องขอคืนเงินมากเกินไป โดยเฉพาะมากกว่าสามครั้งภายในเดือนเดียว OneProxy ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอคืนเงิน

หลังจากกรอบเวลา 24 ชั่วโมง ลูกค้าสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ การคืนเงินภายใต้สถานการณ์เหล่านี้จะถือเป็นเครดิตสำหรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้ในยอดคงเหลือภายในของคุณ อนุญาตให้ยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกๆ สามวัน ตัวเลือกนี้สามารถเข้าถึงได้ในแผงส่วนตัวของคุณ

หากคุณไม่พอใจกับพร็อกซีที่คุณซื้อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราขอแนะนำให้คุณติดต่อทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของเราเพื่อดำเนินการคืนเงิน

การซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ จาก OneProxy แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในนโยบายการคืนเงินนี้

4. บัญชีผู้ใช้

คุณอาจต้องลงทะเบียนบัญชีเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติหรือฟังก์ชั่นบางอย่างของบริการของเรา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านบัญชีของคุณและกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ OneProxy จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวในการปกป้องบัญชีของคุณ

5. การใช้งานที่ยอมรับได้

คุณตกลงที่จะใช้บริการของเราอย่างถูกกฎหมาย และไม่ละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับ หรือสิทธิ์ของผู้อื่นในขณะที่ใช้บริการของเรา ห้ามคุณใช้บริการของเราโดยชัดแจ้งเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการฉ้อโกง การคุกคาม หรือการเผยแพร่มัลแวร์หรือโค้ดที่เป็นอันตรายอื่นๆ

6. ความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา โปรดดูของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

7. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในและต่อบริการของเรา รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ถือเป็นและจะยังคงเป็นทรัพย์สินของ OneProxy และผู้อนุญาตแต่เพียงผู้เดียว

8. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

เราอาจปรับปรุงข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราว เมื่อเราทำการเปลี่ยนแปลง เราจะเผยแพร่ข้อกำหนดที่อัปเดตบนเว็บไซต์ของเราและอัปเดตวันที่ "อัปเดตล่าสุด" การใช้บริการของเราต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมีผลบังคับใช้ แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดที่อัปเดต

9. การสิ้นสุด

เราขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและอยู่ในดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงหรือใช้บริการของเรา และเพื่อบล็อกหรือป้องกันการเข้าถึงและการใช้บริการของเราในอนาคต

10. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดเหล่านี้และการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลที่ OneProxy ตั้งอยู่ โดยไม่คำนึงถึงหลักการขัดกันของกฎหมาย

11. ติดต่อ

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดติดต่อเรา

พร็อกซีดาต้าเซ็นเตอร์
พรอกซีที่ใช้ร่วมกัน

พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อถือได้และรวดเร็วจำนวนมาก

เริ่มต้นที่$0.06 ต่อ IP
การหมุนพร็อกซี
การหมุนพร็อกซี

พร็อกซีหมุนเวียนไม่จำกัดพร้อมรูปแบบการจ่ายต่อการร้องขอ

เริ่มต้นที่$0.0001 ต่อคำขอ
พร็อกซีส่วนตัว
พร็อกซี UDP

พร็อกซีที่รองรับ UDP

เริ่มต้นที่$0.4 ต่อ IP
พร็อกซีส่วนตัว
พร็อกซีส่วนตัว

พรอกซีเฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล

เริ่มต้นที่$5 ต่อ IP
พร็อกซีไม่จำกัด
พร็อกซีไม่จำกัด

พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่มีการรับส่งข้อมูลไม่จำกัด

เริ่มต้นที่$0.06 ต่อ IP
พร้อมใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ของเราแล้วหรือยัง?
ตั้งแต่ $0.06 ต่อ IP