Chính sách bảo mật

Chọn và mua proxy

Tại OneProxy, “thông tin cá nhân” đề cập đến bất kỳ dữ liệu nào nhận dạng trực tiếp bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ email hoặc thông tin thanh toán hoặc dữ liệu có thể được liên kết hợp lý với bạn, như ID tài khoản hoặc địa chỉ IP. Chúng tôi luôn thông báo cho bạn về thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập. Tham khảo Thông báo về quyền riêng tư của từng sản phẩm để biết chi tiết cụ thể.

Bất kỳ loại thông tin nào khác đều được coi là “thông tin phi cá nhân”.

Nếu chúng tôi trộn dữ liệu cá nhân của bạn với thông tin phi cá nhân, chúng tôi sẽ phân loại sự hợp nhất đó là thông tin cá nhân. Nếu chúng tôi xóa tất cả dữ liệu cá nhân khỏi tập dữ liệu thì thông tin còn lại sẽ không mang tính cá nhân.

Làm thế nào để chúng tôi có được thông tin của bạn?

Chúng tôi thu thập dữ liệu về bạn:

  1. Khi bạn tự nguyện cung cấp thông tin đó cho chúng tôi (ví dụ: khi bạn chọn gửi cho chúng tôi báo cáo sự cố),
  2. Khi chúng tôi tự động thu thập thông tin thông qua các sản phẩm và dịch vụ của mình,
  3. Khi chúng tôi nỗ lực tìm hiểu thêm về bạn dựa trên dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi (ví dụ: sử dụng địa chỉ IP của bạn để điều chỉnh ngôn ngữ cho một số dịch vụ của chúng tôi).

Chúng ta làm gì với thông tin của bạn?

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn theo cách bạn đã ủy quyền cho chúng tôi. Nói chung, thông tin của bạn giúp chúng tôi nâng cao sản phẩm và dịch vụ dành cho bạn.

Khi nào chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn?

Chúng tôi tiết lộ thông tin của bạn:

  1. Khi được pháp luật yêu cầu. Chúng tôi tuân thủ pháp luật khi nhận được yêu cầu của chính phủ hoặc những yêu cầu liên quan đến vụ kiện liên quan đến dữ liệu của bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi những yêu cầu đó được thực hiện trừ khi chúng tôi bị hạn chế về mặt pháp lý trong việc thực hiện điều đó. Chúng tôi chỉ tiết lộ dữ liệu của bạn nếu chúng tôi thực sự tin rằng luật pháp yêu cầu điều đó. Chính sách này không nhằm mục đích hạn chế bất kỳ biện pháp bảo vệ hoặc phản đối pháp lý nào mà bạn có thể có đối với yêu cầu tiết lộ thông tin của bạn của bên thứ ba.
  2. Khi cần thiết để tránh tác hại. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin của bạn với niềm tin thiện chí rằng việc bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của bạn, những người dùng khác của chúng tôi hoặc công chúng là điều quan trọng.

Chúng tôi bảo vệ và lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi tận tâm bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh vật lý, kinh doanh và kỹ thuật. Trong trường hợp vi phạm an ninh, chúng tôi sẽ cảnh báo bạn để bạn có thể thực hiện các biện pháp thích hợp.

Chúng tôi chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn miễn là nó phục vụ mục đích mà chúng tôi đã thu thập. Một khi không còn cần thiết nữa, chúng tôi sẽ tiêu hủy nó trừ khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải giữ lại nó.

Điều gì xảy ra nếu chúng tôi sửa đổi chính sách quyền riêng tư này?

Đôi khi chúng tôi có thể cập nhật chính sách này và các thông báo của chúng tôi sẽ được đăng trực tuyến. Đối với những thay đổi đáng kể, chúng tôi sẽ đưa ra thông báo thông qua các kênh tiêu chuẩn của OneProxy, chẳng hạn như các bài đăng trên blog và diễn đàn. Việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi hàm ý rằng bạn đồng ý với bất kỳ thay đổi nào.

Proxy trung tâm dữ liệu
Proxy được chia sẻ

Một số lượng lớn các máy chủ proxy đáng tin cậy và nhanh chóng.

Bắt đầu tại$0.06 mỗi IP
Proxy luân phiên
Proxy luân phiên

Proxy luân phiên không giới hạn với mô hình trả tiền theo yêu cầu.

Bắt đầu tại$0,0001 mỗi yêu cầu
Proxy riêng
Proxy UDP

Proxy có hỗ trợ UDP.

Bắt đầu tại$0.4 mỗi IP
Proxy riêng
Proxy riêng

Proxy chuyên dụng cho mục đích sử dụng cá nhân.

Bắt đầu tại$5 mỗi IP
Proxy không giới hạn
Proxy không giới hạn

Máy chủ proxy với lưu lượng truy cập không giới hạn.

Bắt đầu tại$0.06 mỗi IP
Bạn đã sẵn sàng sử dụng máy chủ proxy của chúng tôi ngay bây giờ chưa?
từ $0.06 mỗi IP