Selenium WebDriver'da Python Kullanarak Çoklu Proxy Sunucularıyla Web Kazıma

Proxy Seçin ve Satın Alın

Selenium WebDriver'da Python Kullanarak Çoklu Proxy Sunucularıyla Web Kazıma

Web kazıma, verilerin indirilmeye hazır olmadığı web sitelerinden büyük miktarlarda veri çıkarmak için kullanılan bir tekniktir. Bu yöntem özellikle pazar araştırması, fiyat karşılaştırması, emlak listesi toplama, hava durumu verileri izleme, sosyal medya analizi ve daha fazlasını içeren çeşitli senaryolarda kullanışlıdır. İşte uygulamalarına ve önemine daha ayrıntılı bir bakış:

 1. Pazar Araştırması ve Rekabet Analizi: İşletmeler, rakip web sitelerinden ürün fiyatlandırması, açıklamalar ve müşteri yorumları gibi verileri toplamak için web kazımayı kullanır. Bu bilgi, rekabet analizi, fiyatlandırma stratejileri ve pazar eğilimlerini anlamak için çok önemlidir.
 2. Fiyat karşılaştırması: Web kazıma, e-ticaret endüstrisinde fiyat karşılaştırması için yaygın olarak kullanılmaktadır. Şirketler, çeşitli çevrimiçi perakendecilerden verileri toplayarak fiyatları karşılaştırabilir ve müşterilerine rekabetçi fiyatlar sunabilir.
 3. Olası Satış Yaratımı: Satış ve pazarlama ekipleri, potansiyel müşteri yaratma amacıyla iş rehberlerinden veya sosyal medya platformlarından iletişim bilgileri toplamak için web verilerini toplar.
 4. SEO ve Dijital Pazarlama: Web kazıma, anahtar kelime sıralamaları, geri bağlantılar ve rakiplerin web sitelerinden içerik hakkındaki verileri çıkararak SEO izlemede yardımcı olur. Bu veriler SEO stratejilerini optimize etmek için çok değerlidir.
 5. Gayrimenkul ve Emlak İlanları: Emlak sektöründe kazıma, emlak listeleme sitelerinden veri toplamak için kullanılır ve piyasa fiyatları, emlak detayları ve tarihsel eğilimler hakkında değerli bilgiler sağlar.
 6. Haber Toplama ve İzleme: Medya ve haber ajansları, çevrimiçi haber hikayelerini ve sosyal medya gönderilerini takip etmek için web kazımayı kullanıyor ve en son trendler ve olaylardan haberdar olmalarına yardımcı oluyor.
 7. Sosyal Medya Analizi: Sosyal medya verilerini web kazıma yoluyla analiz etmek, kamuoyunun, marka duyarlılığının ve ortaya çıkan trendlerin anlaşılmasına yardımcı olur.
 8. Finansal Piyasa Analizi: Finans alanında web kazıma, borsa analizi, döviz kurlarının izlenmesi ve ekonomik göstergeler için finansal portallardan veri toplamak amacıyla kullanılır.
 9. Akademik araştırma: Çeşitli alanlardaki araştırmacılar, analiz, çalışma ve deneyler için birden fazla kaynaktan veri kümeleri toplamak amacıyla web kazımayı kullanır.
 10. Ürün Geliştirme ve İnovasyon: Şirketler, müşteri tercihleri hakkında bilgi edinmek için çeşitli platformlardan kullanıcı yorumlarını ve geri bildirimlerini toplayarak ürün geliştirme ve inovasyona yardımcı oluyor.

Bununla birlikte, web kazıma, çoğunlukla web sitelerinin verilerini kontrol etmek ve sunucularının aşırı yüklenmesini önlemek istemesi nedeniyle, IP adresinin engellenmesi veya güncel olmayan verilerin sunulması gibi zorluklara yol açmaktadır. İşte bu noktada proxyler devreye giriyor. Proxy'ler, kullanıcının IP adresini maskeleyerek ve istekleri farklı sunucular üzerinden yönlendirerek, web siteleri tarafından uygulanan yasaklardan ve oran sınırlamalarından kaçınmaya yardımcı olur. Kullanıcıların verileri daha verimli ve anonim bir şekilde kazımalarını sağlayarak gerekli verilere kesintisiz erişim sağlarlar.

Web Kazıma

Vekiller

Proxy'ler, hedef sunucuyla (sunucu A) iletişim kurarak yanıtı kullanıcıya geri yönlendiren aracı (sunucu P) görevi görür. Özellikle kullanıcıların kimliklerini maskelemeleri veya bir web sitesine erişen birden fazla istemciyi simüle etmeleri ve böylece web hizmetleri tarafından uygulanan IP tabanlı kısıtlamaları aşmaları gereken senaryolarda kullanışlıdırlar.

Ortamın Ayarlanması

Kurulumu yaparak başlayın http-request-randomizer Python'un paket yöneticisi pipini kullanan paket:

pip install http-request-randomizer

Proxy Toplama ve Yönetme

İle http-request-randomizer, proxy'lerin bir listesini dinamik olarak toplayabilirsiniz:

from http_request_randomizer.requests.proxy.requestProxy import RequestProxy
req_proxy = RequestProxy()
proxies = req_proxy.get_proxy_list()

Proxy Ayrıntıları

Listedeki her proxy'nin IP adresini ve menşe ülkesini inceleyin:

print(proxies[0].get_address()) # '179.127.241.199:53653'
print(proxies[0].country)    # 'Brazil'

Proxy'leri Selenium WebDriver ile Entegre Etme

Seçim ve Kurulum

Selenium WebDriver ile kullanmak için listeden bir proxy seçin. Örneğin:

PROXY = proxies[0].get_address()
print(PROXY) # '179.127.241.199:53653'

Firefox'u Yapılandırma

Seçilen proxy'yi kullanmak için Firefox WebDriver'ı yapılandırın:

from selenium import webdriver

webdriver.DesiredCapabilities.FIREFOX['proxy'] = {
  "httpProxy": PROXY,
  "ftpProxy": PROXY,
  "sslProxy": PROXY,
  "proxyType": "MANUAL"
}

driver = webdriver.Firefox(executable_path="path_to_geckodriver")

Chrome'u Yapılandırma

Benzer şekilde Chrome WebDriver'ı kurun:

from selenium import webdriver

webdriver.DesiredCapabilities.CHROME['proxy'] = {
  "httpProxy": PROXY,
  "ftpProxy": PROXY,
  "sslProxy": PROXY,
  "proxyType": "MANUAL"
}

driver = webdriver.Chrome(executable_path="path_to_chromedriver")

IP Anonimliğinin Doğrulanması

IP adresini kontrol ederek proxy'nin etkinliğini doğrulayın:

driver.get('https://oneproxy.pro/ip-address/')

Yinelemeli Proxy Kullanımı: Web Kazıma Verimliliğinin Artırılması

Yinelemeli proxy kullanımı, özellikle katı istek limitleri veya kazıma önleme önlemleri olan web siteleriyle uğraşırken, web kazımada çok önemli bir stratejidir. Bu sürecin daha ayrıntılı bir dökümünü burada bulabilirsiniz:

 • Dönen Vekiller: İstekleri birden fazla IP adresine dağıtmak amacıyla proxy'ler için bir rotasyon sistemi kullanın. Bu uygulama, herhangi bir proxy'nin aşırı istek nedeniyle yasaklanma olasılığını azaltır. Proxy'leri döndürerek, web sitesine farklı konumlardan erişen birden fazla kullanıcının davranışını taklit edersiniz; bu, hedef sunucu için daha doğal görünür.

  Proxy'leri döndürmek için kullanılan Python kodunun bir örneğini burada bulabilirsiniz: http-request-randomizer isteklerin birden fazla IP adresine dağıtılmasını sağlar:
from http_request_randomizer.requests.proxy.requestProxy import RequestProxy
from selenium import webdriver
import time

# Initialize proxy manager
req_proxy = RequestProxy()
proxies = req_proxy.get_proxy_list()

def get_driver_with_proxy(proxy_address):
  options = webdriver.ChromeOptions()
  options.add_argument(f'--proxy-server=http://{proxy_address}')
  driver = webdriver.Chrome(chrome_options=options, executable_path="path_to_chromedriver")
  return driver

# Function to rotate proxies
def rotate_proxies(proxies, url, num_requests=10):
  for i in range(num_requests):
    proxy = proxies[i % len(proxies)].get_address()
    driver = get_driver_with_proxy(proxy)
    driver.get(url)
    print(f"Using proxy: {proxy}")
    time.sleep(2) # Adjust sleep time as needed
    driver.quit()

# URL to scrape
target_url = "https://example.com"
rotate_proxies(proxies, target_url, num_requests=50)

Bu komut dosyası Selenyum kullanarak web kazıma için bir proxy rotasyon sistemi kurar ve http-request-randomizer. İstekleri birden fazla IP adresine dağıtarak doğal kullanıcı davranışını taklit eder ve yasaklanma riskini azaltır. Ayarlayın num_requests Ve time.sleep özel kullanım durumunuz için gereken değerler.

 • Talep Yönetimi: Kazıdığınız her web sitesinin istek sınırını belirleyin. Web siteleri genellikle bir IP'nin engellenmeden önce belirli bir süre içinde kaç istekte bulunabileceğine ilişkin bir eşiğe sahiptir. Bu sınırın güvenli bir şekilde altında kalan sayıda istek için her proxy'yi kullanın.
 • Oturum Yönetimi: Tahsis edilen istek sayısı için bir proxy kullandıktan sonra Selenium WebDriver oturumunu kapatın. Bu adım, çerezleri ve oturum verilerini temizlemek ve tespit riskini daha da azaltmak için gereklidir.
 • Verimli Anahtarlama: Önemli bir kesinti olmadan proxy'leri sorunsuz bir şekilde değiştirmek için bir sistem geliştirin. Bu, proxy'lerin önceden yüklenmesini veya mevcut proxy'nin sınırına ulaştığında yeni bir proxy'nin hemen kullanılabileceği bir proxy havuzunun kullanılmasını içerebilir.
 • Hata yönetimi: Bir proxy'nin ne zaman engellendiğini veya başarısız olduğunu tespit etmek için güçlü hata işleme uygulayın. Kazıma işleminin sürekliliğini sağlamak için sistem manuel müdahaleye gerek kalmadan otomatik olarak bir sonraki proxy'ye geçmelidir.

Yerel Proxy'lerle Hızı Optimize Etme

Yerel proxy'leri veya hedef web sitesiyle aynı ülkeden proxy'leri kullanmak, web kazıma hızını önemli ölçüde artırabilir. İşte bu yaklaşıma genişletilmiş bir bakış:

 • Gecikme Azaltma: Verilerin çok uzağa gitmesi gerekmediğinden, yerel proxy'ler genellikle uluslararası proxy'lere kıyasla daha düşük gecikme süresi sunar. Bu, daha hızlı yükleme süreleri ve daha verimli kazıma ile sonuçlanır.
 • Verilerin Uygunluğu: Yerel haberleri veya piyasa fiyatlarını toplamak gibi belirli veri toplama türleri için, bazı web siteleri kullanıcının konumuna bağlı olarak farklı içerik sunduğundan, yerel proxy'ler daha alakalı veriler sağlayabilir.
 • Hız ve Çeşitlilik Arasındaki Denge: Yerel proxy'ler daha hızlı olabilse de proxy havuzunuzun çeşitliliğini sınırlar. Daha küçük bir havuz, özellikle hedef sitenin katı hız sınırlaması veya yasaklama politikaları varsa, mevcut proxy'lerin tükenme riskini artırır.
 • Yerel Vekil Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar: Yerel proxy'leri seçerken kalitelerini, hızlarını ve güvenilirliklerini değerlendirmek önemlidir. İdeal senaryo, hem hız hem de daha düşük yasaklama riski sağlamak için önemli bir yerel vekil havuzunu içerecektir.
 • Geri Dönüş Stratejileri: Yerel proxy'lerin sınırlı olduğu durumlarda, benzer ağ performansına sahip komşu ülkelerden veya bölgelerden proxy'leri içeren bir geri dönüş stratejisine sahip olun. Bu, yerel proxy'ler tükendiğinde veya geçici olarak kullanılamadığında bile kazıma işleminin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlar.

Hem yinelemeli kullanımı hem de yerel proxy'lerin optimizasyonunu birleştiren iyi planlanmış bir proxy stratejisi, tespit edilme ve IP yasaklama riskini en aza indirirken web kazıma çalışmalarınızın verimliliğini ve hızını önemli ölçüde artırabilir.

Çözüm

Selenium WebDriver'da Python ile birden fazla proxy kullanmak, etkili ve anonim web kazıma için gelişmiş bir çözüm sunar. Bu yaklaşım yalnızca IP yasaklarının aşılmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kesintisiz bir veri çıkarma sürecini de sürdürür. Ancak kullanıcılar proxy güvenilirliği ve hızındaki potansiyel değişkenliğin farkında olmalıdır.

Daha sağlam ve güvenilir bir çözüm arayanlar için OneProxy gibi birinci sınıf bir proxy sağlayıcıyı düşünmeleri tavsiye edilir. OneProxy, hızları, kararlılıkları ve güvenlikleriyle bilinen geniş bir yelpazede yüksek kaliteli proxy'ler sunar. Böyle birinci sınıf bir hizmetin kullanılması tutarlı performans sağlar, engellenme riskini en aza indirir ve kazıma ihtiyaçlarınız için daha geniş bir coğrafi konum seçeneği sunar. Her ne kadar bir maliyeti olsa da, OneProxy'ye yapılan yatırım, özellikle yüksek hacimli ve verimli veri çıkarmaya ihtiyaç duyan profesyoneller ve kuruluşlar için web kazıma çabalarını önemli ölçüde artırabilir.

OneProxy'yi Selenium WebDriver ile web kazıma stratejinize dahil etmek, genel verimliliği ve etkinliği artırır, en zorlu veri çıkarma görevlerinde bile kusursuz bir deneyim sağlar.

Veri Merkezi Proxy'leri
Paylaşılan Proxy'ler

Çok sayıda güvenilir ve hızlı proxy sunucusu.

Buradan başlayarakIP başına $0,06
Dönen Proxy'ler
Dönen Proxy'ler

İstek başına ödeme modeliyle sınırsız sayıda dönüşümlü proxy.

Buradan başlayarakİstek başına $0.0001
Özel Proxy'ler
UDP Proxy'leri

UDP destekli proxy'ler.

Buradan başlayarakIP başına $0,4
Özel Proxy'ler
Özel Proxy'ler

Bireysel kullanıma özel proxy'ler.

Buradan başlayarakIP başına $5
Sınırsız Proxy
Sınırsız Proxy

Sınırsız trafiğe sahip proxy sunucular.

Buradan başlayarakIP başına $0,06
Şu anda proxy sunucularımızı kullanmaya hazır mısınız?
IP başına $0,06'dan