Ayrıştırma, Kazıma, Veri Çıkarma ve Veri Toplama: Fark Nedir?

Proxy Seçin ve Satın Alın

Ayrıştırma, Kazıma, Veri Çıkarma ve Veri Toplama: Fark Nedir?

Ayrıştırma, kazıma, veri çıkarma ve veri toplama, etkili veri yönetimi için gerekli olan farklı ancak birbirine bağlı süreçlerdir. Farklılıklarını ve uygulamalarını anlamak, çeşitli kaynaklardan gelen verileri verimli bir şekilde işlemek ve kullanmak için çok önemlidir. Her sürecin verimli veri işlemeye katkıda bulunan belirli amaçları, metodolojileri ve uygulamaları vardır.

Kazıma

Kazıma, veya web kazıma, web sitelerinden verilerin otomatik olarak alınmasını içerir. Bu işlem, herkesin erişebildiği ancak kolayca indirilemeyen büyük miktarda bilgiyi çıkarmak için botları veya komut dosyalarını kullanır. Birincil amaç, genellikle rekabet analizi, pazar araştırması veya toplama hizmetleri için verileri verimli bir şekilde toplamaktır.

Uygulamalar:

 • Fiyat Takibi: E-ticaret şirketleri, rakip fiyatlarını takip etmek için sıklıkla kazımayı kullanır ve bu onların kendi fiyatlarını dinamik olarak ayarlamalarına olanak tanır.
 • Pazar araştırması: Araştırmacılar ve analistler, kamuoyunun duyarlılığını ölçmek ve pazar eğilimlerini belirlemek için sosyal medyayı, forumları ve inceleme sitelerini araştırıyor.
 • Haber Toplama: Haber kuruluşları, çeşitli kaynaklardan makaleleri derlemek ve belirli konular hakkında kapsamlı bilgi sağlamak için kazımayı kullanır.

Araçlar ve Teknolojiler: Web kazıma için yaygın olarak kullanılan araçlar arasında Python gibi programlama dilleri, Beautiful Soup ve Scrapy gibi kütüphaneler ve özel yazılımlar bulunur. Ahtapot Ve AyrıştırmaHub.

Proxy Sunucularının Rolü: Kazıma işlemlerinde proxy sunucuların kullanılması, anonimliğin korunması, IP yasaklarının önlenmesi ve istek oranlarının yönetilmesi açısından çok önemlidir. Proxy'ler istekleri birden fazla IP adresine dağıtarak algılamayı önler ve hedef web sitelerine sürekli erişim sağlar. OneProxy, bu tür görevler için ideal olan sağlam ve yüksek hızlı veri merkezi proxy sunucuları sunarak sorunsuz ve kesintisiz kazıma faaliyetleri sağlar.

Ayrıştırma

Ayrıştırma, bir dizi veriyi analiz etme ve yapılandırılmış bir formata dönüştürme işlemidir. Daha kolay işlenmesi ve anlaşılması için verileri daha küçük, yönetilebilir bileşenlere ayırmayı içerir. Ayrıştırma, özellikle veriler kazındıktan veya çıkarıldıktan sonra, veri işlemede kritik bir adımdır.

Uygulamalar:

 • Veri temizleme: Tutarlılık ve doğruluk sağlamak için çeşitli kaynaklardan alınan verilerin biçimlendirilmesi ve temizlenmesi.
 • Metin Analizi: Doğal dil işleme ve duygu analizi için cümleleri kelimelere veya ifadelere ayırma.
 • XML/JSON Ayrıştırma: Verilerin bu yapılandırılmış formatlardan daha fazla analiz veya depolama için kullanılabilir bir forma dönüştürülmesi.

Araçlar ve Teknolojiler: Python gibi programlama dilleri (lxml ve json gibi kitaplıkları kullanan) ve JavaScript, görevleri ayrıştırmak için yaygın olarak kullanılır.

Proxy Sunucularının Rolü: Proxy'ler doğrudan ayrıştırmada daha az rol oynar ancak veri kazıma ve çıkarmanın önceki adımlarında, ayrıştırma için elde edilen verilerin kapsamlı ve doğru olmasını sağlamak için gereklidir. OneProxy hizmetlerini kullanarak, veri toplama sürecinin güvenilirliğini garanti edebilirsiniz, bu da ayrıştırma işlemlerini basitleştirir.

Veri Çıkarma

Veri çıkarma, yapılandırılmış veritabanları, yapılandırılmamış belgeler veya yarı yapılandırılmış web sayfaları dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan belirli verilerin alınmasını içerir. Amaç, daha ileri işleme, analiz veya depolama için ilgili bilgileri seçici olarak çıkarmaktır.

Uygulamalar:

 • Veritabanı Taşıma: Eski sistemlerden verilerin modern veritabanlarına aktarılması.
 • İş zekası: Raporlar ve öngörüler oluşturmak için ilgili verilerin çıkarılması.
 • Veri depolama: Analiz amacıyla merkezi bir veri ambarında depolamak üzere birden fazla kaynaktan veri toplama.

Araçlar ve Teknolojiler: Veri çıkarmak için SQL ve Python'un yanı sıra Talend, Apache Nifi ve Informatica gibi ETL (Extract, Transform, Load) araçları yaygın olarak kullanılmaktadır.

Proxy Sunucularının Rolü: Proxy'ler, özellikle birden fazla kaynağa veya büyük veri kümelerine erişirken veri çıkarmada etkilidir. Yükün dağıtılmasına, IP engellemesinin önlenmesine ve erişim sürekliliğinin korunmasına yardımcı olurlar. OneProxy'nin veri merkezi proxy'leri bu tür görevler için çok uygundur ve kapsamlı veri çıkarma ihtiyaçları için yüksek hızlı ve güvenilir bağlantılar sağlar.

Veri toplama

Veri toplama, çeşitli kaynaklardan veri toplamaya yönelik geniş bir süreçtir. Bu, hem otomatik hem de manuel yöntemlerle gerçekleştirilebilir ve veri yaşam döngüsünün ilk adımını oluşturur. Amaç analiz, karar verme veya araştırma amacıyla veri toplamaktır.

Uygulamalar:

 • Anket araştırması: Anket ve anketlerden yanıtların toplanması.
 • Sensör Verileri: IoT cihazlarından ve sensörlerinden okumaların toplanması.
 • Veri Günlüğü: İzleme ve analiz amacıyla sunuculardan ve uygulamalardan günlüklerin derlenmesi.

Araçlar ve Teknolojiler: SurveyMonkey ve Google Forms gibi anket araçları, AWS IoT ve Google Cloud IoT gibi IoT platformları ve Splunk ve ELK Stack gibi log yönetimi araçları yaygın olarak kullanılmaktadır.

Proxy Sunucularının Rolü: Proxy sunucuları, özellikle çevrimiçi kaynaklardan güvenli ve anonim veri toplanmasını sağlayarak veri toplamayı geliştirir. Coğrafi kısıtlamaların aşılmasına, veri isteklerinin verimli bir şekilde yönetilmesine ve IP yasaklarına karşı korunmaya yardımcı olurlar. OneProxy'nin hizmetleri, çeşitli veri toplama ihtiyaçları için güvenilir ve ölçeklenebilir bir çözüm sağlar.

OneProxy'den Proxy Sunucularından Yararlanma

Veri operasyonlarının başarısının sağlanmasında proxy sunucular vazgeçilmezdir. OneProxy hizmetlerinden yararlanmanın bazı yolları şunlardır:

 1. Anonimlik ve Güvenlik: Proxy'ler IP adresinizi maskeleyerek anonimlik sağlar ve veri kazıma ve toplama sırasında kimliğinizi korur.
 2. Kısıtlamaları Aşmak: Coğrafi olarak kısıtlanmış içeriğe erişin ve IP bloklarını atlayarak gerekli verilere kesintisiz erişim sağlayın.
 3. Yük dağılımı: Algılamayı önlemek ve istek oranlarını verimli bir şekilde yönetmek için veri isteklerini birden fazla IP adresine dağıtın.
 4. Yüksek Hız ve Güvenilirlik: OneProxy'nin veri merkezi proxy'leri, büyük ölçekli veri işlemleri için çok önemli olan yüksek hızlı bağlantılar ve güvenilir performans sunar.
 5. Ölçeklenebilirlik: Performanstan ödün vermeden artan veri ihtiyaçlarını karşılayan OneProxy'nin kapsamlı IP havuzuyla veri işlemlerinizi kolayca ölçeklendirin.

Çözüm

Kazıma, ayrıştırma, veri çıkarma ve veri toplama arasındaki farkları anlamak, verimli veri yönetimi için temeldir. Proxy sunucuları, özellikle OneProxy tarafından sunulanlar, bu süreçlerin geliştirilmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Anonimlik, güvenlik ve güvenilirlik sağlayarak proxy'ler kesintisiz veri işlemlerini kolaylaştırarak işletmelerin veri kaynaklarının tüm potansiyelinden yararlanmasına olanak tanır. İster fiyatları izliyor olun, ister pazar araştırması yapıyor olun, ister analiz için veri topluyor olun, OneProxy'nin hizmetleri başarılı veri çalışmaları için gereken sağlam altyapıyı sağlar.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Web kazıma, web sitelerinden veri çıkarmanın otomatik işlemidir. Web sayfalarına erişmek ve herkesin erişebildiği ancak kolayca indirilemeyen büyük miktardaki bilgiyi almak için botları veya komut dosyalarını kullanır. Web kazıma yaygın olarak aşağıdakiler için kullanılır:

 • Fiyat Takibi: E-ticarette rakip fiyatlarının takibi.
 • Pazar araştırması: Piyasa eğilimlerini ve kamuoyunun duyarlılığını analiz etmek için sosyal medyadan, forumlardan ve inceleme sitelerinden veri toplamak.
 • Haber Toplama: Kapsamlı kapsama için çeşitli haber kaynaklarından makalelerin derlenmesi.

Ayrıştırma, bir dizi veriyi analiz etme ve yapılandırılmış bir formata dönüştürme işlemidir. Daha kolay işlenmesi ve anlaşılması için verileri daha küçük, yönetilebilir bileşenlere ayırmayı içerir. Ayrıştırma, veri işleme için çok önemlidir ve sıklıkla aşağıdaki amaçlarla kullanılır:

 • Verileri Temizle: Tutarlılık ve doğruluk sağlamak için ham verileri biçimlendirmek ve sterilize etmek.
 • Metin Analizi: Doğal dil işleme için metni kelimelere veya ifadelere ayrıştırma.
 • Veri Formatlarını Dönüştür: XML/JSON verilerinin yazılımlar tarafından kolaylıkla işlenebilecek yapılara dönüştürülmesi.

Veri çıkarma, yapılandırılmış veritabanları, yapılandırılmamış belgeler veya yarı yapılandırılmış web sayfaları gibi çeşitli kaynaklardan belirli verilerin alınmasını içerir. Web sitelerinden veri çıkarmaya odaklanan web kazımanın aksine, veri çıkarma birden fazla veri kaynağı türünü içerebilir. Yaygın kullanımlar şunları içerir:

 • Veritabanı Taşıma: Verilerin eski sistemlerden yeni veritabanlarına taşınması.
 • İş zekası: Raporlama ve analiz için ilgili verilerin çekilmesi.
 • Veri depolama: Merkezi bir veri ambarında depolamak için çeşitli kaynaklardan veri toplanması.

Veri toplama, birden fazla kaynaktan veri toplama işlemidir. Hem otomatik hem de manuel yöntemleri kapsar ve veri yaşam döngüsünün ilk adımıdır. Amaç analiz, karar verme veya araştırma için veri toplamaktır. Yöntemler şunları içerir:

 • Anket araştırması: Anket ve anketlerden yanıtların toplanması.
 • Sensör Verileri: IoT cihazlarından ve sensörlerinden okumaların toplanması.
 • Veri Günlüğü: İzleme ve analiz amacıyla sunuculardan ve uygulamalardan günlüklerin derlenmesi.

Proxy sunucuları, anonimliği korumak, IP yasaklarından kaçınmak ve istek oranlarını yönetmek için web kazıma ve veri çıkarmada çok önemlidir. İstekleri birden fazla IP adresine dağıtarak algılamayı önler ve hedef web sitelerine sürekli erişim sağlarlar. Temel faydalar şunları içerir:

 • Anonimlik ve Güvenlik: Kimliği korumak için IP adresini maskeleme.
 • Kısıtlamaları Aşmak: Coğrafi olarak kısıtlanmış içeriğe erişim ve IP blokajlarından kaçınma.
 • Yük dağılımı: İstek oranlarını verimli bir şekilde yönetmek için veri isteklerini dağıtma.
 • Yüksek Hız ve Güvenilirlik: Büyük ölçekli operasyonlar için yüksek hızlı bağlantılar ve güvenilir performans sağlar.

OneProxy, kazıma, ayrıştırma, veri çıkarma ve veri toplama gibi veri işlemlerini geliştiren sağlam ve yüksek hızlı veri merkezi proxy sunucuları sunar. Avantajları şunları içerir:

 • Anonimlik ve Güvenlik: Kullanıcı kimliğinin korunması ve güvenli veri işlemlerinin sağlanması.
 • Kısıtlamaları Aşmak: Coğrafi olarak kısıtlanmış içeriğe erişme ve veri kaynaklarına sürekli erişimi sürdürme.
 • Yük dağılımı: Veri isteklerini birden fazla IP adresine dağıtarak istek hızlarını etkili bir şekilde yönetmek.
 • Yüksek Hız ve Güvenilirlik: Yüksek hızlı bağlantılar ve güvenilir performansla verimli ve kesintisiz veri işlemlerinin sağlanması.
 • Ölçeklenebilirlik: Geniş IP havuzuyla artan veri ihtiyaçlarını karşılar.

Kazıma, ayrıştırma, veri çıkarma ve veri toplama için çeşitli araçlar ve teknolojiler kullanılır:

 • Web Kazıma: Python (Beautiful Soup ve Scrapy gibi kütüphanelerle), Octoparse, ParseHub.
 • Ayrıştırma: Python (lxml ve json gibi kütüphanelerle), JavaScript.
 • Veri Çıkarma: ETL araçları (Talend, Apache Nifi, Informatica), SQL, Python.
 • Veri toplama: Anket araçları (SurveyMonkey, Google Forms), IoT platformları (AWS IoT, Google Cloud IoT), günlük yönetimi araçları (Splunk, ELK Stack).

Bu araçlar, süreçlerin otomatikleştirilmesine ve kolaylaştırılmasına yardımcı olarak verimli veri yönetimi ve kullanımı sağlar.

Veri Merkezi Proxy'leri
Paylaşılan Proxy'ler

Çok sayıda güvenilir ve hızlı proxy sunucusu.

Buradan başlayarakIP başına $0,06
Dönen Proxy'ler
Dönen Proxy'ler

İstek başına ödeme modeliyle sınırsız sayıda dönüşümlü proxy.

Buradan başlayarakİstek başına $0.0001
Özel Proxy'ler
UDP Proxy'leri

UDP destekli proxy'ler.

Buradan başlayarakIP başına $0,4
Özel Proxy'ler
Özel Proxy'ler

Bireysel kullanıma özel proxy'ler.

Buradan başlayarakIP başına $5
Sınırsız Proxy
Sınırsız Proxy

Sınırsız trafiğe sahip proxy sunucular.

Buradan başlayarakIP başına $0,06
Şu anda proxy sunucularımızı kullanmaya hazır mısınız?
IP başına $0,06'dan