Skrobanie sieci z wieloma serwerami proxy w Selenium WebDriver przy użyciu języka Python

Wybierz i kup proxy

Skrobanie sieci z wieloma serwerami proxy w Selenium WebDriver przy użyciu języka Python

Skrobanie sieci to technika stosowana do wydobywania dużych ilości danych ze stron internetowych, z których nie można łatwo pobrać danych. Metoda ta jest szczególnie przydatna w różnych scenariuszach, w tym w badaniach rynku, porównywaniu cen, agregowaniu ofert nieruchomości, monitorowaniu danych pogodowych, analizie mediów społecznościowych i nie tylko. Oto bardziej szczegółowe spojrzenie na jego zastosowania i znaczenie:

 1. Badania rynku i analiza konkurencji: Firmy korzystają ze skrobania sieci w celu gromadzenia danych z witryn konkurencji, takich jak ceny produktów, opisy i recenzje klientów. Informacje te są kluczowe dla analizy konkurencji, strategii cenowych i zrozumienia trendów rynkowych.
 2. Porównanie cen: Web scraping jest szeroko stosowany w branży e-commerce do porównywania cen. Pozyskując dane od różnych sprzedawców internetowych, firmy mogą porównywać ceny i oferować swoim klientom konkurencyjne stawki.
 3. Generowanie leadów: Zespoły sprzedaży i marketingu przeglądają dane internetowe, aby zebrać dane kontaktowe z katalogów firm lub platform mediów społecznościowych w celu generowania potencjalnych klientów.
 4. SEO i marketing cyfrowy: Skrobanie sieci pomaga w monitorowaniu SEO poprzez wyodrębnianie danych o rankingach słów kluczowych, linkach zwrotnych i treści ze stron internetowych konkurencji. Dane te są bezcenne przy optymalizacji strategii SEO.
 5. Wykazy nieruchomości i nieruchomości: W sektorze nieruchomości skrobanie służy do gromadzenia danych z witryn z listami nieruchomości, dostarczając cennych informacji na temat cen rynkowych, szczegółów nieruchomości i trendów historycznych.
 6. Agregacja i monitorowanie wiadomości: Media i agencje informacyjne wykorzystują web scraping do śledzenia wiadomości online i postów w mediach społecznościowych, dzięki czemu mogą być na bieżąco z najnowszymi trendami i wydarzeniami.
 7. Analiza mediów społecznościowych: Analiza danych z mediów społecznościowych za pomocą web scrapingu pomaga zrozumieć opinię publiczną, nastroje dotyczące marki i pojawiające się trendy.
 8. Analiza rynku finansowego: W finansach skrobanie sieci służy do gromadzenia danych z portali finansowych w celu analizy giełdy, monitorowania kursów walut i wskaźników ekonomicznych.
 9. Badania akademickie: Naukowcy z różnych dziedzin korzystają ze skrobania sieci w celu gromadzenia zbiorów danych z wielu źródeł na potrzeby analiz, badań i eksperymentów.
 10. Rozwój produktu i innowacje: Firmy zbierają recenzje i opinie użytkowników z różnych platform, aby uzyskać wgląd w preferencje klientów, pomagając w rozwoju produktów i innowacjach.

Jednak skrobanie sieci często prowadzi do wyzwań, takich jak blokowanie adresów IP lub dostarczanie nieaktualnych danych, głównie dlatego, że strony internetowe chcą kontrolować swoje dane i zapobiegać przeciążeniu swoich serwerów. Tutaj w grę wchodzą proxy. Serwery proxy maskując adres IP użytkownika i kierując żądania przez różne serwery, pomagają uniknąć zakazów i ograniczeń prędkości nakładanych przez strony internetowe. Umożliwiają użytkownikom efektywniejsze i anonimowe zbieranie danych, zapewniając nieprzerwany dostęp do wymaganych danych.

Skrobanie sieci

Serwery proxy

Serwery proxy służą jako pośrednicy (serwer P) w kontaktach z serwerem docelowym (serwer A) i przesyłają odpowiedź z powrotem do użytkownika. Są one szczególnie przydatne w scenariuszach, w których użytkownicy muszą maskować swoją tożsamość lub symulować wielu klientów uzyskujących dostęp do witryny internetowej, omijając w ten sposób ograniczenia oparte na protokole IP nałożone przez usługi sieciowe.

Konfigurowanie środowiska

Zacznij od zainstalowania http-request-randomizer pakiet za pomocą pip menedżera pakietów Pythona:

pip install http-request-randomizer

Gromadzenie i zarządzanie pełnomocnikami

Z http-request-randomizer, możesz dynamicznie zbierać listę serwerów proxy:

from http_request_randomizer.requests.proxy.requestProxy import RequestProxy
req_proxy = RequestProxy()
proxies = req_proxy.get_proxy_list()

Szczegóły proxy

Sprawdź adres IP i kraj pochodzenia każdego serwera proxy na liście:

print(proxies[0].get_address()) # '179.127.241.199:53653'
print(proxies[0].country)    # 'Brazil'

Integracja serwerów proxy z Selenium WebDriver

Wybór i konfiguracja

Wybierz serwer proxy z listy do użycia z Selenium WebDriver. Na przykład:

PROXY = proxies[0].get_address()
print(PROXY) # '179.127.241.199:53653'

Konfiguracja Firefoksa

Skonfiguruj Firefox WebDriver, aby korzystał z wybranego serwera proxy:

from selenium import webdriver

webdriver.DesiredCapabilities.FIREFOX['proxy'] = {
  "httpProxy": PROXY,
  "ftpProxy": PROXY,
  "sslProxy": PROXY,
  "proxyType": "MANUAL"
}

driver = webdriver.Firefox(executable_path="path_to_geckodriver")

Konfigurowanie Chrome

Podobnie skonfiguruj Chrome WebDriver:

from selenium import webdriver

webdriver.DesiredCapabilities.CHROME['proxy'] = {
  "httpProxy": PROXY,
  "ftpProxy": PROXY,
  "sslProxy": PROXY,
  "proxyType": "MANUAL"
}

driver = webdriver.Chrome(executable_path="path_to_chromedriver")

Weryfikacja anonimowości IP

Zweryfikuj skuteczność proxy sprawdzając adres IP:

driver.get('https://oneproxy.pro/ip-address/')

Iteracyjne użycie serwera proxy: zwiększanie wydajności przeglądania sieci

Iteracyjne użycie proxy jest kluczową strategią w skrobaniu stron internetowych, szczególnie w przypadku witryn internetowych, które mają rygorystyczne limity żądań lub środki zapobiegające skrobaniu. Oto bardziej szczegółowy opis tego procesu:

 • Rotacyjne serwery proxy: Użyj systemu rotacji dla serwerów proxy, aby dystrybuować żądania na wiele adresów IP. Praktyka ta zmniejsza prawdopodobieństwo zablokowania pojedynczego serwera proxy z powodu nadmiernej liczby żądań. Rotując serwery proxy, naśladujesz zachowanie wielu użytkowników uzyskujących dostęp do witryny z różnych lokalizacji, co wydaje się bardziej naturalne dla serwera docelowego.

  Oto przykład kodu Pythona do obracania serwerów proxy przy użyciu metody http-request-randomizer biblioteka, zapewniająca dystrybucję żądań na wiele adresów IP:
from http_request_randomizer.requests.proxy.requestProxy import RequestProxy
from selenium import webdriver
import time

# Initialize proxy manager
req_proxy = RequestProxy()
proxies = req_proxy.get_proxy_list()

def get_driver_with_proxy(proxy_address):
  options = webdriver.ChromeOptions()
  options.add_argument(f'--proxy-server=http://{proxy_address}')
  driver = webdriver.Chrome(chrome_options=options, executable_path="path_to_chromedriver")
  return driver

# Function to rotate proxies
def rotate_proxies(proxies, url, num_requests=10):
  for i in range(num_requests):
    proxy = proxies[i % len(proxies)].get_address()
    driver = get_driver_with_proxy(proxy)
    driver.get(url)
    print(f"Using proxy: {proxy}")
    time.sleep(2) # Adjust sleep time as needed
    driver.quit()

# URL to scrape
target_url = "https://example.com"
rotate_proxies(proxies, target_url, num_requests=50)

Ten skrypt konfiguruje system rotacji proxy do skrobania stron internetowych przy użyciu Selenium i http-request-randomizer. Rozdziela żądania na wiele adresów IP, naśladując naturalne zachowania użytkowników i zmniejszając ryzyko banów. Poprawić num_requests I time.sleep wartości potrzebne do konkretnego przypadku użycia.

 • Zarządzanie żądaniami: Określ limit żądań dla każdej zeskanowanej witryny. Strony internetowe często mają próg określający liczbę żądań, które adres IP może wysłać w danym okresie, zanim zostanie zablokowany. Użyj każdego serwera proxy w przypadku liczby żądań bezpiecznie poniżej tego limitu.
 • Zarządzanie sesją: Po użyciu serwera proxy dla przydzielonej mu liczby żądań zamknij sesję Selenium WebDriver. Ten krok jest niezbędny do usunięcia plików cookie i danych sesji, co jeszcze bardziej zmniejsza ryzyko wykrycia.
 • Efektywne przełączanie: Opracuj system umożliwiający płynne przełączanie serwerów proxy bez znaczących przestojów. Może to obejmować wstępne ładowanie serwerów proxy lub korzystanie z puli serwerów proxy, w której nowy serwer proxy jest natychmiast dostępny po osiągnięciu limitu bieżącego serwera proxy.
 • Obsługa błędów: Zaimplementuj solidną obsługę błędów, aby wykryć zablokowanie lub awarię serwera proxy. System powinien automatycznie przełączyć się na kolejny serwer proxy bez ręcznej interwencji, aby zachować ciągłość procesu skrobania.

Optymalizacja szybkości z lokalnymi serwerami proxy

Korzystanie z lokalnych serwerów proxy lub serwerów proxy z tego samego kraju, co docelowa witryna internetowa, może znacznie zwiększyć szybkość przeglądania sieci. Oto rozszerzone spojrzenie na to podejście:

 • Redukcja opóźnień: Lokalne serwery proxy zwykle oferują mniejsze opóźnienia w porównaniu z serwerami międzynarodowymi, ponieważ dane nie muszą przesyłać tak daleko. Skutkuje to krótszym czasem ładowania i efektywniejszym skrobaniem.
 • Znaczenie danych: W przypadku niektórych rodzajów zbierania danych, np. zbierania wiadomości lokalnych lub cen rynkowych, lokalne serwery proxy mogą dostarczać bardziej trafne dane, ponieważ niektóre witryny udostępniają inną treść w zależności od lokalizacji użytkownika.
 • Równowaga między szybkością a różnorodnością: Chociaż lokalne serwery proxy mogą być szybsze, ograniczają różnorodność puli serwerów proxy. Mniejsza pula zwiększa ryzyko wyczerpania dostępnych serwerów proxy, szczególnie jeśli witryna docelowa ma rygorystyczne zasady ograniczania szybkości lub blokowania.
 • Uwagi dotyczące wyboru lokalnego serwera proxy: Wybierając lokalne serwery proxy, należy koniecznie ocenić ich jakość, szybkość i niezawodność. Idealny scenariusz obejmowałby znaczną pulę lokalnych serwerów proxy, aby zapewnić zarówno szybkość, jak i mniejsze ryzyko zakazów.
 • Strategie awaryjne: W przypadkach, gdy lokalne serwery proxy są ograniczone, należy zastosować strategię zastępczą obejmującą serwery proxy z sąsiednich krajów lub regionów o podobnej wydajności sieci. Zapewnia to płynny przebieg procesu skrobania, nawet jeśli lokalne serwery proxy są wyczerpane lub tymczasowo niedostępne.

Dobrze zaplanowana strategia proxy, łącząca zarówno iteracyjne użycie, jak i optymalizację lokalnych serwerów proxy, może znacznie zwiększyć wydajność i szybkość prób skrobania sieci, minimalizując jednocześnie ryzyko wykrycia i blokowania adresów IP.

Wniosek

Zastosowanie wielu serwerów proxy w Selenium WebDriver z Pythonem stanowi wyrafinowane rozwiązanie do skutecznego i anonimowego skrobania sieci. Takie podejście nie tylko pomaga w obejściu zakazów dotyczących własności intelektualnej, ale także zapewnia płynny proces ekstrakcji danych. Użytkownicy powinni jednak zdawać sobie sprawę z potencjalnej zmienności niezawodności i szybkości serwera proxy.

Dla tych, którzy szukają solidniejszego i niezawodnego rozwiązania, wskazane jest rozważenie dostawcy premium proxy, takiego jak OneProxy. OneProxy oferuje szeroką gamę wysokiej jakości serwerów proxy, które są znane ze swojej szybkości, stabilności i bezpieczeństwa. Korzystanie z takiej usługi premium zapewnia stałą wydajność, minimalizuje ryzyko zablokowania i oferuje szerszy wybór geolokalizacji dostosowanych do Twoich potrzeb. Chociaż wiąże się to z kosztami, inwestycja w OneProxy może znacznie zwiększyć wysiłki związane ze skrobaniem sieci, szczególnie w przypadku profesjonalistów i organizacji wymagających wydajnej ekstrakcji danych na dużą skalę.

Włączenie OneProxy do strategii skrobania sieci za pomocą Selenium WebDriver podnosi ogólną wydajność i skuteczność, zapewniając płynną obsługę nawet w przypadku najbardziej wymagających zadań ekstrakcji danych.

Serwery proxy centrum danych
Udostępnione proxy

Ogromna liczba niezawodnych i szybkich serwerów proxy.

Zaczynać od$0.06 na adres IP
Rotacyjne proxy
Rotacyjne proxy

Nielimitowane rotacyjne proxy w modelu pay-per-request.

Zaczynać od$0.0001 na żądanie
Prywatne proxy
Serwery proxy UDP

Serwery proxy z obsługą UDP.

Zaczynać od$0.4 na adres IP
Prywatne proxy
Prywatne proxy

Dedykowane proxy do użytku indywidualnego.

Zaczynać od$5 na adres IP
Nieograniczone proxy
Nieograniczone proxy

Serwery proxy z nieograniczonym ruchem.

Zaczynać od$0.06 na adres IP
Gotowy do korzystania z naszych serwerów proxy już teraz?
od $0.06 na adres IP