Sử dụng Node Unblocker để quét web hiệu quả vào năm 2024

Chọn và mua proxy

Sử dụng Node Unblocker để quét web hiệu quả vào năm 2024

Node Unblocker, một thư viện Node JS linh hoạt được xây dựng trên khung Express, được thiết kế chủ yếu để ủy quyền và viết lại các trang web từ xa. Thư viện này cho phép tạo một phiên bản máy chủ trên máy cục bộ của bạn, hoạt động như một proxy. Nó cho phép người dùng vượt qua các giới hạn truy cập về mặt địa lý và các giới hạn truy cập khác một cách hiệu quả bằng cách định tuyến lại các yêu cầu từ máy cục bộ đến máy chủ đích dự định và ngược lại.

Quá trình thiết lập cho Trình bỏ chặn nút rất đơn giản, chỉ cần một vài dòng mã để khởi chạy trên hầu hết mọi máy. Sự đơn giản này mở rộng đến hoạt động của nó, nơi nó nâng cao chức năng bằng cách viết lại URL. Nó đặt tiền tố “/proxy/” cho các URL trước giao thức HTTP, một sửa đổi hỗ trợ vượt qua các rào cản mạng cục bộ.

Node Unblocker đặc biệt có lợi cho các hoạt động quét web, cung cấp giải pháp khả thi cho những người sử dụng dịch vụ đám mây hoặc máy của bên thứ ba. Bằng cách thiết lập Node Unblocker trên các nền tảng này, người dùng có thể thiết lập một proxy đáng tin cậy để thu thập dữ liệu.

Tuy nhiên, Node Unblocker có những hạn chế. Nó gặp khó khăn với một số trang web phức tạp nhất định, đặc biệt là những trang trên nền tảng truyền thông xã hội sử dụng các công nghệ như postMessage mà Node Unblocker không thể xử lý. Tương tự, các trang web sử dụng AJAX hoặc yêu cầu xác thực OAuth đặt ra những thách thức cho thư viện này.

Về mặt hoạt động, Node Unblocker hoạt động bằng cách tạo máy chủ proxy web trên máy cục bộ. Nó xử lý và chuyển tiếp các yêu cầu HTTP giữa máy chủ gốc và máy chủ đích. Mặc dù có thể hoạt động như một proxy web cơ bản, Node Unblocker được cải tiến bởi một số tính năng nâng cao giúp mở rộng tiện ích của nó ngoài việc chuyển tiếp yêu cầu đơn thuần.

Các tính năng và tùy chỉnh chính có sẵn thông qua phần mềm trung gian của Node Unblocker bao gồm:

 • Xóa Chính sách bảo mật nội dung (CSP): Tính năng này, mặc dù tiềm ẩn rủi ro, nhưng cho phép thực thi các tập lệnh nội tuyến và hỗ trợ xử lý nội dung được tải động qua JavaScript.
 • Quản lý cookie: Việc sử dụng cookie có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc duy trì phiên của người dùng, điều hướng các quy trình gồm nhiều bước và có khả năng giảm khả năng bị chặn.
 • Xử lý chuyển hướng: Chức năng này đảm bảo rằng các chuyển hướng được xử lý đúng cách thông qua proxy, nâng cao độ tin cậy.
 • Tùy chỉnh phần mềm trung gian: Những điều chỉnh này cho phép người dùng thay đổi hành vi yêu cầu và phản hồi, chẳng hạn như sửa đổi tiêu đề yêu cầu, điều này đặc biệt hữu ích trong việc quét web và các ứng dụng tương tự.

Hơn nữa, Node Unblocker cho phép điều chỉnh cấu hình mở rộng thông qua tệp thiết lập của nó, bao gồm các tùy chọn như kiểm soát việc thực thi JavaScript thông qua proxy, có thể bị tắt theo yêu cầu của người dùng. Các tùy chọn tùy chỉnh mở rộng này làm cho Node Unblocker trở thành một công cụ có giá trị cho những người có quyền truy cập vào nhóm proxy mở rộng, cung cấp giải pháp mạnh mẽ cho các tác vụ thu thập dữ liệu và quét web phức tạp.

Thiết lập cần thiết để triển khai Node Unblocker

Đối với những cá nhân bắt đầu thiết lập Node Unblocker với thiết lập trước tối thiểu, một số điều kiện tiên quyết nhất định là cần thiết để đảm bảo khởi đầu suôn sẻ.

Yêu cầu chính

 1. Môi trường Node.js
  Việc cài đặt Node.js là điều cơ bản vì nó cung cấp môi trường thời gian chạy cần thiết để chạy Node Unblocker.
 2. Môi trường phát triển tích hợp (IDE)
  Việc chọn một IDE rất quan trọng cho việc phát triển và quản lý mã. Ví dụ bao gồm Atom và Webstorm. Hướng dẫn này sẽ tiếp tục với Webstorm, mặc dù các nguyên tắc cơ bản có thể áp dụng được trên mọi IDE.
 3. Nhà cung cấp dịch vụ đám mây
  Việc sử dụng nhà cung cấp dịch vụ đám mây sẽ nâng cao hiệu quả của Node Unblocker bằng cách cho phép hoạt động thông qua các địa chỉ IP bên ngoài, do đó tối ưu hóa nó cho việc quét web.

Cài đặt và thiết lập ban đầu Node.js

Sau khi thiết lập IDE của bạn, bước tiếp theo bao gồm việc khởi tạo dự án Node.js thông qua thiết bị đầu cuối bằng lệnh sau:

npm init -y

Lệnh này hợp lý hóa việc thiết lập bằng cách tự động điền các giá trị mặc định cho siêu dữ liệu dự án.

Sau khi khởi tạo, bước tiếp theo là cài đặt các gói thiết yếu:

npm install unblocker express

Các lệnh này thêm Unblocker và Express vào dự án của bạn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo máy chủ.

Kết hợp các thư viện cần thiết

Bắt đầu bằng cách nhập các thư viện cần thiết vào tệp dự án của bạn:

const express = require('express');
const Unblocker = require('unblocker');

sử dụng const đảm bảo các biến này không đổi trong suốt ứng dụng.

Định cấu hình Proxy Web

Thiết lập máy chủ ứng dụng và phiên bản Unblocker của bạn với:

const app = express();
const unblocker = new Unblocker({prefix: '/proxy/'});
app.use(unblocker);

Cấu hình này đảm bảo tất cả các yêu cầu được ủy quyền đều sử dụng tiền tố '/proxy/', tách chúng khỏi lưu lượng truy cập thông thường.

Tùy chọn, xác định một cổng tùy chỉnh:

const port = 3000;

Khởi chạy máy chủ

Để kích hoạt máy chủ của bạn:

app.listen(process.env.PORT || port || 8080).on('upgrade', unblocker.onUpgrade);
console.log("Node Unblocker Server Running On Port:", process.env.PORT || port || 8080);

Thiết lập này đảm bảo máy chủ lắng nghe trên một cổng được chỉ định và xử lý các nâng cấp giao thức cần thiết cho một số loại lưu lượng mạng nhất định.

Kiểm tra máy chủ cục bộ

Bạn nên kiểm tra máy chủ cục bộ trước khi triển khai:

Điều hướng đến thư mục dự án của bạn và khởi động máy chủ:

cd X:\YOUR\PROJECT\FOLDER
node app.js

Sử dụng trình duyệt hoặc cURL, xác minh chức năng của máy chủ bằng cách điều hướng đến:

http://localhost:8080/proxy/https://oneproxy.pro/

Đảm bảo sử dụng đúng số cổng để tránh các sự cố kết nối.

Triển khai trên máy chủ từ xa

Mặc dù có thể triển khai cục bộ nhưng việc sử dụng máy chủ đám mây cho phép bạn truy cập nội dung bị giới hạn địa lý một cách hiệu quả.

Quy trình triển khai đám mây

 1. Cập nhật package.json để phù hợp với môi trường triển khai.
 2. Chọn nhà cung cấp đám mây và thiết lập máy ảo.
 3. Thông qua SSH hoặc giao diện dựa trên trình duyệt, hãy chuyển các tệp dự án của bạn đến máy chủ.
 4. Điều chỉnh cài đặt nghe của máy chủ để phù hợp với chính sách mạng, thường cần thiết trên nền tảng đám mây.
app.listen(process.env.PORT || port || 8080, '0.0.0.0').on('upgrade', unblocker.onUpgrade);
 1. Cài đặt Node.js trên máy đám mây.
 2. Chạy chương trình:
node app.js

Xác minh chức năng bằng cách truy cập:

VM_EXTERNAL_IP_ADDRESS:PORT/proxy/https://oneproxy.pro

Điều chỉnh cài đặt tường lửa nếu xảy ra sự cố kết nối, đảm bảo lưu lượng HTTP được cho phép thông qua cổng được chỉ định. Thiết lập toàn diện này đảm bảo rằng Node Unblocker sẵn sàng cho các tác vụ truy cập nội dung và quét web mạnh mẽ.

Mở rộng quy mô hoạt động quét web bằng Node Unblocker

Tận dụng Node Unblocker cho các dự án ban đầu

Node Unblocker phục vụ như một công cụ hiệu quả cho các nhu cầu quét web cơ bản và đặc biệt có lợi cho các dự án nhỏ hơn. Bằng cách sử dụng nhà cung cấp dịch vụ đám mây, bạn có thể triển khai Node Unblocker để vượt qua kiểm duyệt internet, điều hướng các giới hạn địa lý và truy cập nhiều loại nội dung. Tính linh hoạt này làm cho nó phù hợp với các cá nhân hoặc nhóm nhỏ mới bắt đầu khám phá các khả năng quét web.

Những cân nhắc cho việc thu thập dữ liệu dài hạn và quy mô lớn

Mặc dù Node Unblocker có giá trị đối với các ứng dụng có quy mô nhỏ hơn nhưng điều quan trọng là phải thừa nhận những hạn chế cố hữu khi sử dụng một hoặc một vài máy chủ proxy:

 • Nguy cơ bị cấm IP: Việc sử dụng liên tục một địa chỉ IP duy nhất để thu thập thông tin có thể nhanh chóng khiến các trang web mục tiêu bị đưa vào danh sách đen.
 • Khả năng mở rộng: Việc mở rộng quy mô chỉ bằng Node Unblocker có thể gặp khó khăn nếu phụ thuộc vào số lượng máy ảo đám mây hạn chế.

Các chiến lược mở rộng khả năng của proxy

Đối với các dự án mở rộng hơn hoặc nhu cầu dữ liệu cao hơn, hãy xem xét các chiến lược sau để nâng cao hiệu quả thu thập dữ liệu của bạn và giảm nguy cơ bị chặn:

 1. Đa dạng hóa nguồn proxy:
  • Nhiều trường hợp bỏ chặn nút: Triển khai nhiều proxy trên các máy ảo đám mây khác nhau có thể giúp phân phối tải và giảm thiểu rủi ro bất kỳ IP nào bị cấm.
  • Ủy quyền dân cư: Các proxy này sử dụng địa chỉ IP được phân bổ cho người dùng dân cư và ít có khả năng bị phát hiện và chặn hơn so với IP của trung tâm dữ liệu.
 2. Đầu tư vào dịch vụ nhóm proxy:
  • Hiệu quả chi phí: Các dịch vụ proxy lớn hơn thường cung cấp mức giá tốt hơn trên mỗi IP hoặc trên mỗi GB dữ liệu, giúp chúng tiết kiệm chi phí hơn cho các hoạt động quy mô lớn.
  • Các tính năng tiên tiến: Các dịch vụ proxy chuyên nghiệp có thể cung cấp các tính năng bổ sung như xoay vòng IP tự động, lựa chọn IP địa lý được nhắm mục tiêu và khả năng định tuyến lưu lượng truy cập phức tạp hơn.
 3. Tuân thủ Điều khoản dịch vụ:
  • Luôn đảm bảo rằng các hoạt động thu thập dữ liệu của bạn tuân thủ các điều khoản dịch vụ của cả trang web mục tiêu và nhà cung cấp đám mây của bạn. Biện pháp phòng ngừa này giúp tránh các vấn đề pháp lý và gián đoạn dịch vụ.

Những cân nhắc trong tương lai

Khi nhu cầu cạo của bạn tăng lên, hãy liên tục đánh giá hiệu suất và hiệu quả chi phí của các công cụ của bạn. Việc chuyển đổi từ thiết lập Node Unblocker tự quản lý sang dịch vụ proxy được quản lý có thể mang lại lợi ích đáng kể về khả năng mở rộng, độ tin cậy và chi phí bảo trì.

Phần kết luận

Node Unblocker là điểm khởi đầu tuyệt vời cho việc quét web, đặc biệt đối với người mới bắt đầu và các dự án quy mô nhỏ. Tuy nhiên, khi yêu cầu của bạn mở rộng, hãy cân nhắc chuyển sang các giải pháp mạnh mẽ hơn như nhóm proxy thương mại để đảm bảo hoạt động quét web bền vững và hiệu quả.

Sử dụng Node Unblocker để quét web hiệu quả vào năm 2024

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Node Unblocker là thư viện Node.js được sử dụng để tạo máy chủ proxy trong máy. Nó cho phép người dùng bỏ qua các hạn chế về mặt địa lý và quyền truy cập khác bằng cách chuyển tiếp các yêu cầu từ máy cục bộ đến máy chủ đích rồi quay lại nguồn.

Để thiết lập Node Unblocker, bạn cần:

 1. Cài đặt Node.js.
 2. Chọn và thiết lập Môi trường phát triển tích hợp (IDE) như Webstorm hoặc Atom.
 3. Cài đặt các gói cần thiết bằng cách sử dụng npm install unblocker express.
 4. Nhập các thư viện cần thiết vào tệp dự án của bạn.
 5. Định cấu hình cài đặt proxy và khởi tạo máy chủ trong tệp ứng dụng của bạn.
 6. Tùy chọn triển khai máy chủ proxy trên dịch vụ đám mây để sử dụng hiệu quả hơn.

Các điều kiện tiên quyết để sử dụng Node Unblocker bao gồm cài đặt Node.js, chọn IDE và chọn nhà cung cấp dịch vụ đám mây nếu bạn dự định thu thập dữ liệu web mà không sử dụng địa chỉ IP của chính mình.

Mặc dù Node Unblocker đủ dùng cho các dự án quy mô vừa và nhỏ nhưng nó có thể không lý tưởng cho việc thu thập dữ liệu quy mô lớn do có khả năng bị cấm IP. Đối với các dự án lớn hơn, bạn nên truy cập vào nhóm proxy lớn hơn, nơi cung cấp nhiều IP hơn và các tính năng có khả năng tốt hơn như xoay vòng IP tự động.

Việc sử dụng nhóm proxy trên Node Unblocker để quét web quy mô lớn mang lại một số lợi ích:

 • Giảm nguy cơ bị cấm IP do có nhiều IP hơn.
 • Chi phí trên mỗi IP hoặc lưu lượng truy cập thấp hơn, thường tiết kiệm hơn so với việc duy trì nhiều phiên bản Node Unblocker.
 • Các tính năng nâng cao như xoay vòng IP và nhắm mục tiêu theo địa lý có thể cải thiện hiệu quả và hiệu quả của việc quét.

Để mở rộng quy mô hoạt động thu thập dữ liệu của bạn bằng Node Unblocker, bạn có thể:

 1. Triển khai nhiều phiên bản Node Unblocker trên nhiều máy ảo đám mây khác nhau để phân phối tải quét.
 2. Dần dần tích hợp các dịch vụ proxy mạnh mẽ hơn với các tính năng như xoay vòng IP và định tuyến lưu lượng truy cập nâng cao để xử lý khối lượng yêu cầu lớn hơn.

Trước khi mở rộng việc sử dụng Node Unblocker, hãy xem xét khả năng bị cấm IP, khả năng mở rộng thiết lập hiện tại của bạn và việc tuân thủ các điều khoản dịch vụ của cả nhà cung cấp đám mây và trang web mục tiêu. Việc chuyển sang dịch vụ proxy chuyên nghiệp có thể cần thiết khi nhu cầu của bạn tăng lên.

Node Unblocker có hiệu quả cao trong việc vượt qua các hạn chế truy cập đơn giản và lý tưởng cho các dự án cá nhân hoặc quy mô nhỏ. Tuy nhiên, để truy cập các trang web có tính năng bảo mật nâng cao như xác thực AJAX hoặc OAuth hoặc để thực hiện các hoạt động thu thập dữ liệu trên phạm vi rộng, có thể cần phải có các giải pháp phức tạp hơn.

Proxy trung tâm dữ liệu
Proxy được chia sẻ

Một số lượng lớn các máy chủ proxy đáng tin cậy và nhanh chóng.

Bắt đầu tại$0.06 mỗi IP
Proxy luân phiên
Proxy luân phiên

Proxy luân phiên không giới hạn với mô hình trả tiền theo yêu cầu.

Bắt đầu tại$0,0001 mỗi yêu cầu
Proxy riêng
Proxy UDP

Proxy có hỗ trợ UDP.

Bắt đầu tại$0.4 mỗi IP
Proxy riêng
Proxy riêng

Proxy chuyên dụng cho mục đích sử dụng cá nhân.

Bắt đầu tại$5 mỗi IP
Proxy không giới hạn
Proxy không giới hạn

Máy chủ proxy với lưu lượng truy cập không giới hạn.

Bắt đầu tại$0.06 mỗi IP
Bạn đã sẵn sàng sử dụng máy chủ proxy của chúng tôi ngay bây giờ chưa?
từ $0.06 mỗi IP