Lớp OSI

Chọn và mua proxy

Mô hình OSI (Kết nối hệ thống mở) là một khung khái niệm tiêu chuẩn hóa các chức năng của hệ thống viễn thông hoặc máy tính thành bảy lớp trừu tượng. Mô hình này nhằm mục đích hướng dẫn các nhà phát triển sản phẩm và tạo điều kiện giao tiếp và tương tác rõ ràng giữa các thành phần hệ thống khác nhau.

Lịch sử của mô hình OSI

Lịch sử nguồn gốc của lớp OSI và lần đầu tiên đề cập đến nó.

Mô hình OSI được phát triển vào cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980 bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU). Mô hình này được tạo ra để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về một bộ quy tắc phổ quát nhằm đảm bảo khả năng kết nối và khả năng tương thích trên các kiến trúc mạng khác nhau.

Thông tin chi tiết về mô hình OSI

Mở rộng lớp OSI chủ đề.

Mô hình OSI phục vụ như một hướng dẫn để hiểu và thiết kế kiến trúc mạng hoạt động trên các nền tảng phần cứng và phần mềm đa dạng. Bảy lớp của mô hình OSI được chia thành hai nhóm: các lớp trên (Ứng dụng, Trình bày, Phiên) và các lớp dưới (Giao thông, Mạng, Liên kết dữ liệu, Vật lý). Mỗi lớp thực hiện một chức năng cụ thể, phối hợp với nhau để cung cấp giao tiếp từ đầu đến cuối.

Cấu trúc bên trong của mô hình OSI

Lớp OSI hoạt động như thế nào.

Mô hình OSI bao gồm bảy lớp sau:

  1. Lớp vật lý: Xử lý kết nối vật lý giữa các thiết bị, bao gồm cáp, công tắc, v.v.
  2. Lớp liên kết dữ liệu: Đảm bảo truyền dữ liệu không có lỗi và quản lý quyền truy cập vào phương tiện mạng vật lý.
  3. Lớp mạng: Xác định đường dẫn tốt nhất để truyền dữ liệu và xử lý địa chỉ logic như địa chỉ IP.
  4. Lớp vận chuyển: Đảm bảo truyền dữ liệu đáng tin cậy và quản lý việc sửa lỗi và kiểm soát luồng.
  5. Lớp phiên: Thiết lập, duy trì và chấm dứt kết nối giữa các ứng dụng.
  6. Lớp trình bày: Dịch, mã hóa và nén dữ liệu.
  7. Lớp ứng dụng: Cung cấp các dịch vụ cho người dùng cuối như email, truyền tệp và các hoạt động phần mềm mạng khác.

Phân tích các tính năng chính của mô hình OSI

Các tính năng chính của mô hình OSI bao gồm cấu trúc mô-đun, tính linh hoạt và khả năng cho phép khả năng tương tác giữa các công nghệ mạng khác nhau. Bằng cách chia quy trình giao tiếp mạng thành bảy lớp, nó đơn giản hóa việc khắc phục sự cố và cho phép thay đổi trong một lớp mà không ảnh hưởng đến các lớp khác.

Các loại lớp OSI

Viết những loại lớp OSI tồn tại. Sử dụng bảng và danh sách để viết.

Mô hình OSI không có “loại” khác nhau nhưng nó có thể được triển khai trong nhiều kiến trúc và công nghệ mạng khác nhau. Đây là cách các lớp OSI ánh xạ tới các thành phần mạng phổ biến:

Lớp OSI Các giao thức và thiết bị chung
Thuộc vật chất Ethernet, USB
Liên kết dữ liệu Ethernet, Wi-Fi
Mạng IP, ICMP, Giao thức định tuyến
Chuyên chở TCP, UDP
Phiên họp NetBIOS, RPC
Bài thuyết trình TLS, SSL, JPEG
Ứng dụng HTTP, FTP, SMTP

Các cách sử dụng mô hình OSI, các vấn đề và giải pháp của chúng

Các cách sử dụng lớp OSI, các vấn đề và giải pháp liên quan đến việc sử dụng.

Mô hình OSI chủ yếu được sử dụng làm tài liệu tham khảo để hiểu các tương tác mạng và thiết kế kiến trúc mạng. Những thách thức tiềm ẩn bao gồm sự không tương thích giữa các lớp, có thể yêu cầu cấu hình bổ sung hoặc thậm chí tùy chỉnh. Tuy nhiên, cấu trúc rõ ràng của mô hình sẽ hỗ trợ việc xác định và giải quyết những vấn đề này.

Đặc điểm chính và những so sánh khác

Các đặc điểm chính và các so sánh khác với các thuật ngữ tương tự dưới dạng bảng và danh sách.

Tính năng Mô hình OSI Mô hình TCP/IP
Số lớp 7 4
Tên lớp Vật lý cho ứng dụng Liên kết tới ứng dụng
Tiếp cận Tiêu chuẩn hóa Thực tế
Nguồn gốc ISO, ITU DARPA

Quan điểm và công nghệ của tương lai liên quan đến lớp OSI

Mô hình OSI tiếp tục phù hợp ngay cả khi công nghệ mạng phát triển. Các xu hướng mới nổi như mạng được xác định bằng phần mềm, điện toán biên và IoT đang mở rộng ứng dụng của mô hình, thúc đẩy đổi mới và nâng cao tính bảo mật và hiệu quả.

Cách sử dụng hoặc liên kết máy chủ proxy với lớp OSI

Các máy chủ proxy, giống như các máy chủ do OneProxy cung cấp, hoạt động ở lớp Ứng dụng của mô hình OSI. Chúng đóng vai trò trung gian cho các yêu cầu từ khách hàng đang tìm kiếm tài nguyên từ các máy chủ khác, cung cấp các chức năng như lọc nội dung, kiểm soát băng thông và tăng cường quyền riêng tư.

Liên kết liên quan

Liên kết đến các tài nguyên để biết thêm thông tin về lớp OSI.

Proxy trung tâm dữ liệu
Proxy được chia sẻ

Một số lượng lớn các máy chủ proxy đáng tin cậy và nhanh chóng.

Bắt đầu tại$0.06 mỗi IP
Proxy luân phiên
Proxy luân phiên

Proxy luân phiên không giới hạn với mô hình trả tiền theo yêu cầu.

Bắt đầu tại$0,0001 mỗi yêu cầu
Proxy riêng
Proxy UDP

Proxy có hỗ trợ UDP.

Bắt đầu tại$0.4 mỗi IP
Proxy riêng
Proxy riêng

Proxy chuyên dụng cho mục đích sử dụng cá nhân.

Bắt đầu tại$5 mỗi IP
Proxy không giới hạn
Proxy không giới hạn

Máy chủ proxy với lưu lượng truy cập không giới hạn.

Bắt đầu tại$0.06 mỗi IP
Bạn đã sẵn sàng sử dụng máy chủ proxy của chúng tôi ngay bây giờ chưa?
từ $0.06 mỗi IP