Ciasteczka

Wybierz i kup proxy

Pliki cookie to małe fragmenty danych przechowywane na komputerze użytkownika przez odwiedzane przez niego strony internetowe. Odgrywają kluczową rolę w przeglądaniu stron internetowych i umożliwiają stronom internetowym zapamiętywanie preferencji użytkownika, śledzenie jego działań i zapewnianie spersonalizowanego przeglądania. Stosowanie plików cookie stało się integralną częścią Internetu, umożliwiając stronom internetowym oferowanie ulepszonej funkcjonalności i poprawę interakcji użytkowników.

Historia powstania Cookies i pierwsza wzmianka o nich

Koncepcja plików cookie sięga początków Internetu. W 1994 roku Lou Montulli, inżynier w Netscape Communications, opracował pierwszą wersję plików cookie HTTP. Termin „cookie” powstał z informatycznego terminu „magiczne ciasteczko”, które odnosi się do tokena lub fragmentu danych służących do identyfikacji użytkownika.

Szczegółowe informacje o plikach cookies. Rozszerzenie tematu Cookies.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które umieszczane są na urządzeniu użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki te zawierają informacje, do których witryna będzie mogła uzyskać później dostęp. Kiedy użytkownik ponownie odwiedza tę samą witrynę, przeglądarka wysyła zapisane pliki cookie z powrotem na serwer, umożliwiając witrynie internetowej rozpoznanie użytkownika i odpowiednie dostosowanie sposobu przeglądania.

Wewnętrzna struktura plików cookies. Jak działają pliki cookies.

Pliki cookie składają się z par klucz-wartość zawierających informacje takie jak preferencje użytkownika, dane logowania, identyfikatory sesji i inne dane istotne dla witryny. Każdy plik cookie ma datę ważności, po upływie której jest automatycznie usuwany przez przeglądarkę. Istnieją dwa rodzaje plików cookie:

 1. Pliki cookie sesji: Są to tymczasowe pliki cookie, które istnieją tylko podczas sesji użytkownika w witrynie. Są niezbędne do utrzymania sesji użytkownika i są usuwane po zamknięciu przeglądarki.
 2. Trwałe pliki cookie: Trwałe pliki cookie mają określoną datę ważności ustaloną przez witrynę. Pozostają na urządzeniu użytkownika nawet po zakończeniu sesji i są przydatne do zapamiętywania preferencji użytkownika i danych logowania podczas kolejnych wizyt.

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej, przeglądarka sprawdza, czy istnieją odpowiednie pliki cookie i wysyła je do serwera internetowego przy każdym żądaniu. Serwer może następnie wykorzystać te informacje do dostosowania zawartości witryny internetowej na podstawie wcześniejszych interakcji użytkownika.

Pliki cookie HTTP to małe fragmenty danych wysyłane ze strony internetowej i przechowywane na komputerze użytkownika przez przeglądarkę internetową użytkownika podczas przeglądania. Służą do zapamiętywania informacji o użytkowniku, takich jak status logowania czy preferencje użytkownika. Oto przykład użycia plików cookie HTTP zarówno w nagłówku HTTP, jak i w JavaScript.

Przykład nagłówka HTTP

Gdy serwer wysyła plik cookie do przeglądarki, zawiera on plik cookie Set-Cookie nagłówek w odpowiedzi HTTP. Oto przykład tego, jak to może wyglądać:

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html
Set-Cookie: sessionId=abc123; Expires=Wed, 21 Oct 2024 07:28:00 GMT; Secure; HttpOnly

W tym przykładzie serwer wysyła plik cookie o nazwie sessionId z wartością abc123. The Expires atrybut ustawia datę ważności pliku cookie. The Secure atrybut zapewnia, że plik cookie jest wysyłany wyłącznie za pośrednictwem protokołu HTTPS. The HttpOnly atrybut sprawia, że plik cookie jest niedostępny dla JavaScript, zapewniając nieco większe bezpieczeństwo.

Przykład JavaScriptu

Możesz także manipulować plikami cookie za pomocą JavaScript. Oto przykład ustawiania, odczytywania i usuwania plików cookie za pomocą JavaScript:

Ustawianie pliku cookie

document.cookie = "username=JohnDoe; expires=Wed, 21 Oct 2024 07:28:00 GMT; path=/";

Ten kod JavaScript ustawia plik cookie o nazwie username z wartością JohnDoe i datę ważności. The path=/ atrybut określa, że plik cookie jest dostępny w całej domenie.

Czytanie pliku cookie

function getCookie(name) {
  let cookieArr = document.cookie.split(";");

  for(let i = 0; i < cookieArr.length; i++) {
    let cookiePair = cookieArr[i].split("=");

    if(name == cookiePair[0].trim()) {
      return decodeURIComponent(cookiePair[1]);
    }
  }
  return null;
}

// Example usage
let username = getCookie("username");
console.log(username); // Output: JohnDoe

Ta funkcja dzieli document.cookie string do poszczególnych plików cookie, znajduje plik o określonej nazwie i zwraca jego wartość.

Usuwanie pliku cookie

document.cookie = "username=; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT; path=/";

Ten kod ustawia datę ważności pliku cookie na czas w przeszłości, skutecznie go usuwając.

Streszczenie

Oto tabela podsumowująca atrybuty używane w plikach cookie HTTP:

AtrybutOpis
ExpiresUstawia datę ważności pliku cookie. Jeśli nie zostanie ustawiony, plik cookie wygaśnie po zakończeniu sesji.
Max-AgeUstawia maksymalny wiek pliku cookie w sekundach. Zastępuje Expires atrybut, jeśli oba są ustawione.
DomainOkreśla domenę, w ramach której powinien zostać wysłany ten plik cookie.
PathOkreśla ścieżkę URL, która musi istnieć w żądanym zasobie przed wysłaniem nagłówka pliku cookie.
SecureNakazuje przeglądarce wysyłanie pliku cookie tylko wtedy, gdy żądanie jest wysyłane za pośrednictwem protokołu HTTPS.
HttpOnlySprawia, że plik cookie jest niedostępny dla JavaScript Document.cookie API, zapewniające większe bezpieczeństwo.
SameSiteKontroluje, czy plik cookie jest wysyłany z żądaniami między witrynami, pomagając zapobiegać atakom CSRF.

Pliki cookie HTTP są podstawowym aspektem tworzenia stron internetowych, umożliwiającym przechowywanie i pobieranie danych po stronie klienta, poprawiającym komfort użytkowania i umożliwiającym trwałe sesje.

Analiza kluczowych cech plików cookies

Pliki cookie oferują kilka kluczowych funkcji poprawiających komfort przeglądania:

 • Personalizacja: Pliki cookie umożliwiają stronom internetowym zapamiętywanie preferencji użytkownika, ustawień językowych i spersonalizowanych treści, dzięki czemu przeglądanie jest wygodniejsze.
 • Zarządzanie sesją: Pliki cookie sesji pomagają utrzymać sesję użytkownika podczas jednej wizyty na stronie internetowej, zapewniając płynną nawigację.
 • Śledzenie i analityka: Strony internetowe wykorzystują pliki cookie do śledzenia zachowań użytkowników, gromadzenia danych analitycznych i ulepszania swoich usług w oparciu o interakcje użytkowników.
 • Uwierzytelnianie: Pliki cookie odgrywają kluczową rolę w uwierzytelnianiu użytkowników, umożliwiając stronom internetowym zapamiętywanie zalogowanych użytkowników i zapewnianie dostępu do zabezpieczonych obszarów.

Rodzaje plików cookie

Pliki cookie można podzielić na różne typy w zależności od ich pochodzenia, celu i długości życia:

TypOpis
Własne pliki cookieUstawiane przez domenę witryny, którą aktualnie odwiedza użytkownik.
Pliki cookie stron trzecichUmieszczone przez domeny inne niż ta, którą odwiedza użytkownik. Często używany w celach reklamowych.
Bezpieczne pliki cookiePrzesyłane wyłącznie przez szyfrowane połączenia HTTPS.
HttpTylko pliki cookieNiedostępne dla skryptów po stronie klienta, co zwiększa bezpieczeństwo.
Pliki cookie tej samej witrynyOkreśl sposób wysyłania plików cookie w żądaniach między witrynami.

Sposoby wykorzystania plików Cookies, problemy i rozwiązania związane z ich używaniem

Pliki cookie są szeroko stosowane w Internecie, ale budzą również pewne obawy:

 • Obawy dotyczące prywatności: pliki cookie mogą potencjalnie śledzić zachowanie użytkowników, co może powodować problemy związane z prywatnością. Aby temu zaradzić, użytkownicy mogą zarządzać plikami cookie i usuwać je ze swoich przeglądarek.
 • Śledzenie między witrynami: pliki cookie stron trzecich, często używane do śledzenia, można blokować lub ograniczać za pomocą ustawień przeglądarki.
 • Wygaśnięcie i zarządzanie: pliki cookie mają ograniczoną długość życia, dlatego strony internetowe muszą sprawnie obsługiwać wygasłe lub nieprawidłowe pliki cookie.
 • Zgodność z prawem: Strony internetowe muszą przestrzegać przepisów takich jak Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), gdy korzystają z plików cookie do gromadzenia danych użytkowników.

Główne cechy i inne porównania z podobnymi terminami

TerminOpis
Pliki cookie a pamięć podręcznaPodczas gdy oba przechowują dane lokalnie, pliki cookie służą do wymiany danych po stronie serwera, a pamięć podręczna służy do przyspieszania ładowania stron internetowych.
Pliki cookie a pamięć lokalnaPamięć lokalna ma większą pojemność niż pliki cookie i często jest używana do przechowywania danych po stronie klienta.
Pliki cookie a sesjePliki cookie przechowują dane po stronie klienta, podczas gdy sesje przechowują dane po stronie serwera i przechowują informacje specyficzne dla użytkownika podczas sesji.

Perspektywy i technologie przyszłości związane z Cookies

Przyszłość plików cookie polega na znalezieniu równowagi między personalizacją a prywatnością. Technologie takie jak atrybut SameSite, który określa zachowanie pliku cookie między witrynami, zostały wprowadzone w celu poprawy bezpieczeństwa i zmniejszenia ryzyka fałszowania żądań między witrynami (CSRF). Ponadto aktualizacje przeglądarki mogą wymuszać bardziej rygorystyczne zasady dotyczące plików cookie w celu ochrony danych i prywatności użytkowników.

W jaki sposób serwery proxy mogą być wykorzystywane lub powiązane z plikami cookie

Serwery proxy działają jako pośrednicy między klientami a serwerami, obsługując żądania w imieniu klientów. Jeśli chodzi o pliki cookie, serwery proxy można wykorzystywać na różne sposoby:

 1. Buforowanie: Serwery proxy mogą buforować pliki cookie, aby poprawić wydajność, zmniejszając potrzebę częstej komunikacji z serwerem pochodzenia.
 2. Manipulacja plikami cookie: Serwery proxy mogą modyfikować lub dodawać pliki cookie do żądań i odpowiedzi w określonych celach, takich jak równoważenie obciążenia lub środki bezpieczeństwa.
 3. Anonimowość: Serwery proxy zapewniają większą prywatność, maskując adres IP klienta i blokując bezpośredni dostęp do plików cookie.
 4. Filtrowanie plików cookie: Serwery proxy mogą filtrować pliki cookie w oparciu o wstępnie zdefiniowane reguły, zezwalając lub uniemożliwiając dotarcie do klienta określonych typów plików cookie.

Powiązane linki

Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w następujących zasobach:

 1. Pliki cookie HTTP w Wikipedii
 2. Wszystko o plikach cookie
 3. Podręcznik UE dotyczący Internetu – pliki cookie

Często zadawane pytania dot Pliki cookie: niezbędna technologia internetowa

Pliki cookie to małe fragmenty danych przechowywane na Twoim komputerze przez odwiedzane przez Ciebie strony internetowe. Odgrywają kluczową rolę w przeglądaniu stron internetowych, umożliwiając stronom internetowym zapamiętywanie Twoich preferencji, śledzenie Twoich działań i zapewnianie spersonalizowanego przeglądania. Bez plików cookie strony internetowe nie byłyby w stanie zapewnić takiego samego poziomu dostosowania i wygody.

Pojęcie plików cookie zostało wprowadzone przez Lou Montulli, inżyniera w firmie Netscape Communications, w 1994 r. Opracował on pierwszą wersję plików cookie HTTP i od tego czasu pliki cookie stały się integralną częścią Internetu.

Pliki cookie działają poprzez przechowywanie małych plików tekstowych na Twoim urządzeniu, gdy odwiedzasz stronę internetową. Pliki te zawierają informacje, takie jak preferencje użytkownika, dane logowania i identyfikatory sesji. Kiedy ponownie odwiedzasz tę samą witrynę, Twoja przeglądarka wysyła te pliki cookie z powrotem na serwer, umożliwiając witrynie rozpoznanie Cię i dostosowanie Twoich doświadczeń na podstawie Twoich poprzednich interakcji.

Istnieje kilka rodzajów plików cookie:

 1. Pliki cookie sesji: Są to tymczasowe pliki cookie, które istnieją tylko podczas Twojej sesji na stronie internetowej. Są one niezbędne do utrzymania sesji użytkownika i są usuwane po zamknięciu przeglądarki.
 2. Trwałe pliki cookie: Trwałe pliki cookie mają określoną datę ważności ustaloną przez witrynę. Pozostają na Twoim urządzeniu nawet po zakończeniu sesji i są przydatne do zapamiętywania Twoich preferencji i danych logowania podczas kolejnych wizyt.
 3. Własne pliki cookie: ustawiane przez domenę witryny, którą aktualnie odwiedzasz.
 4. Pliki cookie stron trzecich: umieszczane przez domeny inne niż ta, którą odwiedzasz, często wykorzystywane do celów reklamowych.
 5. Bezpieczne pliki cookie: przesyłane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanych połączeń HTTPS.
 6. Pliki cookie HttpOnly: niedostępne dla skryptów po stronie klienta, co zwiększa bezpieczeństwo.
 7. Pliki cookie SameSite: zdefiniuj sposób wysyłania plików cookie w żądaniach między witrynami.

Możesz zarządzać plikami cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki. Większość przeglądarek umożliwia przeglądanie i usuwanie plików cookie, a także blokowanie lub ograniczanie plików cookie stron trzecich. Może to pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z prywatnością związanych ze śledzeniem Twojego zachowania w witrynach internetowych.

Przyszłość plików cookie polega na znalezieniu równowagi między personalizacją a prywatnością. Technologie takie jak atrybut SameSite zostały wprowadzone w celu poprawy bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka fałszowania żądań między witrynami (CSRF). Aktualizacje przeglądarki mogą wymuszać bardziej rygorystyczne zasady dotyczące plików cookie w celu ochrony danych i prywatności użytkowników.

Serwery proxy działają jako pośrednicy między klientami a serwerami. Mogą buforować pliki cookie, aby poprawić wydajność, manipulować plikami cookie lub je filtrować, a także zapewniać większą anonimowość poprzez maskowanie adresu IP klienta. Serwery proxy odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu plikami cookie i interakcji z nimi.

Pliki cookie różnią się od pamięci podręcznej i pamięci lokalnej. Podczas gdy pliki cookie służą do wymiany i personalizacji danych po stronie serwera, pamięć podręczna służy do przyspieszania ładowania strony, a pamięć lokalna ma większą pojemność do przechowywania danych po stronie klienta.

Tak, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat plików cookie, możesz zapoznać się z takimi zasobami, jak strona Wikipedii poświęcona plikom cookie HTTP i witryny takie jak „Wszystko o plikach cookie”. Aby uzyskać dalsze informacje, zapoznaj się z sekcją dotyczącą ochrony danych w podręczniku UE dotyczącym Internetu.

Serwery proxy centrum danych
Udostępnione proxy

Ogromna liczba niezawodnych i szybkich serwerów proxy.

Zaczynać od$0.06 na adres IP
Rotacyjne proxy
Rotacyjne proxy

Nielimitowane rotacyjne proxy w modelu pay-per-request.

Zaczynać od$0.0001 na żądanie
Prywatne proxy
Serwery proxy UDP

Serwery proxy z obsługą UDP.

Zaczynać od$0.4 na adres IP
Prywatne proxy
Prywatne proxy

Dedykowane proxy do użytku indywidualnego.

Zaczynać od$5 na adres IP
Nieograniczone proxy
Nieograniczone proxy

Serwery proxy z nieograniczonym ruchem.

Zaczynać od$0.06 na adres IP
Gotowy do korzystania z naszych serwerów proxy już teraz?
od $0.06 na adres IP