WAN

Виберіть і купіть проксі

WAN або глобальна мережа — це телекомунікаційна мережа, яка охоплює велику географічну територію з основною метою з’єднання локальних мереж (LAN). Ці підключення можна здійснювати через загальнодоступні мережі, такі як Інтернет, або приватні мережі за допомогою виділених ліній.

Історія виникнення WAN і перші згадки про неї

Витоки WAN можна простежити до 1960-х років, коли Міністерство оборони США запустило ARPANET, проект, спрямований на з’єднання різних військових мереж на великих відстанях. Розвиток ARPANET призвів до створення мереж з комутацією пакетів, що проклало шлях до глобальних мереж. На початку 1970-х років комерційні постачальники послуг почали пропонувати з’єднання WAN, заклавши основу для сучасної мережевої інфраструктури.

Детальна інформація про WAN

WAN полегшує обмін даними на великих відстанях. Він охоплює різні комунікаційні технології, такі як виділені лінії, Frame Relay, ATM, а віднедавна MPLS та Internet VPN. На відміну від локальних мереж, які зазвичай працюють у обмежених географічних зонах, глобальні мережі можуть охоплювати країни чи навіть континенти.

Ключові компоненти WAN:

 • Маршрутизатори: Для спрямування трафіку між місцевими та віддаленими місцями.
 • Перемикачі: Для управління трафіком і ефективності.
 • Модеми: для модуляції та демодуляції цифрових сигналів для передачі.
 • Брандмауери: Для забезпечення безпеки мережі.

Внутрішня структура WAN. Як працює WAN

Структура WAN є складною, і її функція залежить від інтеграції кількох компонентів:

 • Передача даних: WAN працює шляхом передачі пакетів даних між вузлами (маршрутизаторами або комутаторами).
 • Протоколи: WAN використовує різні протоколи, такі як IP, MPLS, Frame Relay тощо, для забезпечення цілісності та доставки даних.
 • Видані лінії: багато глобальних мереж використовують виділені лінії для встановлення виділених прямих з’єднань між місцями.
 • Гібридні системи: іноді WAN поєднує різні технології для досягнення оптимальної продуктивності та ефективності.

Аналіз основних характеристик WAN

Основні характеристики WAN включають широке охоплення, гнучкість і можливість підключення кількох локальних мереж. Ключові особливості:

 • Надійність: Завдяки резервуванню та відмовостійкості.
 • Масштабованість: легко розширюється для включення нових місць.
 • Продуктивність: Може відрізнятися залежно від технології та конфігурації.
 • Безпека: VPN, брандмауери та шифрування можуть підвищити безпеку.

Типи WAN

Глобальні мережі можна класифікувати різними способами:

За технологією:

технології опис
Виділена лінія Виділене з'єднання між двома локаціями.
MPLS Ефективна маршрутизація через віртуальні шляхи.
банкомат Високошвидкісна технологія на основі клітинок.
Інтернет VPN Безпечні з’єднання через загальнодоступний Інтернет.

За використанням:

 • Глобальні мережі підприємства: Для підключення відділень.
 • Глобальні глобальні мережі: для міжнародного з’єднання.
 • Операторські глобальні мережі: Використовується телекомунікаційними компаніями.

Способи використання WAN, проблеми та їх вирішення

Використання:

 • Підключення до бізнесу: Об’єднання кількох офісів.
 • Мережа центрів обробки даних: підключення центрів обробки даних для резервування та спільного використання ресурсів.
 • Телемедицина: Медична консультація на далекі відстані.
 • Освіта: Дистанційне навчання та співпраця.

Проблеми та рішення:

 • Затримка: можна зменшити за допомогою оптимізованої маршрутизації.
 • Вартість: використання різних технологій може збалансувати вартість і продуктивність.
 • Безпека: Шифрування та брандмауери покращують захист.

Основні характеристики та порівняння з подібними термінами

WAN проти LAN:

Аспект WAN LAN
Досяжність Широкий Місцевий
швидкість Варіюється Загалом вище
Вартість Вища Нижній
Складність Комплекс Простіше

Перспективи та технології майбутнього, пов'язані з WAN

Майбутні розробки в технологіях WAN можуть включати оптимізацію на основі штучного інтелекту, квантове шифрування, більш високі швидкості через оптичну мережу та повну інтеграцію з хмарними службами. Конвергенція WAN з периферійними обчисленнями та 5G також є новою тенденцією.

Як проксі-сервери можна використовувати або асоціювати з WAN

Проксі-сервери, як і ті, що надаються OneProxy, відіграють життєво важливу роль у WAN, діючи як шлюзи між локальними мережами та широким Інтернетом. Вони можуть:

 • Підвищення безпеки: шляхом фільтрації шкідливого вмісту.
 • Поліпшення продуктивності: Через кешування.
 • Увімкнути анонімність: шляхом маскування IP-адрес.
 • Регулювати вміст: Реалізація політик доступу до вмісту.

Пов'язані посилання

Інформація, наведена в цій статті, пропонує вичерпний огляд WAN, її історію, структуру, функції, типи, програми та майбутні тенденції. Він також підкреслює, як проксі-сервери, наприклад OneProxy, узгоджуються з WAN для підвищення функціональності та безпеки.

Часті запитання про Глобальна мережа (WAN)

Глобальна мережа (WAN) — це телекомунікаційна мережа, яка охоплює велику географічну територію та з’єднує локальні мережі (LAN). Ці підключення можна здійснювати через загальнодоступні мережі, такі як Інтернет, або приватні мережі за допомогою виділених ліній.

WAN виникла в 1960-х роках із запуском ARPANET Міністерством оборони США. ARPANET був проектом, спрямованим на з’єднання різних військових мереж на великих відстанях, що призвело до розвитку мереж з комутацією пакетів і появи комерційних послуг WAN на початку 1970-х років.

Ключові компоненти WAN включають маршрутизатори для спрямування трафіку, комутатори для керування трафіком, модеми для модуляції та демодуляції цифрових сигналів і брандмауери для забезпечення безпеки мережі.

WAN працює шляхом передачі пакетів даних між вузлами (наприклад, маршрутизаторами або комутаторами) за допомогою різних протоколів, таких як IP, MPLS і Frame Relay. Він може використовувати виділені лінії для виділених з’єднань або поєднувати різні технології в гібридних системах.

Глобальні мережі можна класифікувати за технологією, включаючи орендовану лінію, MPLS, ATM та Інтернет-VPN, а також за використанням, наприклад корпоративні глобальні мережі, глобальні глобальні мережі та операторські глобальні мережі.

Основні характеристики WAN включають широке охоплення, надійність, масштабованість, змінну продуктивність і покращені функції безпеки, такі як VPN, брандмауери та шифрування.

Проксі-сервери, подібно до тих, які надає OneProxy, можуть діяти як шлюзи між локальними мережами та широким Інтернетом у глобальній мережі. Вони покращують безпеку, покращують продуктивність, забезпечують анонімність і можуть регулювати доступ до вмісту.

Майбутні розробки в технологіях WAN можуть включати оптимізацію на основі штучного інтелекту, квантове шифрування, більш високі швидкості через оптичну мережу та повну інтеграцію з хмарними службами. Нові тенденції також включають конвергенцію з периферійними обчисленнями та технологією 5G.

Глобальна мережа має широке охоплення, зазвичай різну швидкість, вищу вартість і більшу складність порівняно з локальною мережею, яка зазвичай має локальне охоплення, вищу швидкість, нижчу вартість і простішу конфігурацію.

Глобальна мережа використовується для підключення до бізнесу, мережевих центрів обробки даних, телемедицини та освіти. До поширених проблем належать затримка, вартість і безпека. Рішення можуть передбачати оптимізовану маршрутизацію для зменшення затримки, використання різних технологій для збалансування вартості та продуктивності, а також використання шифрування та брандмауерів для підвищення безпеки.

Проксі центру обробки даних
Шаред проксі

Величезна кількість надійних і швидких проксі-серверів.

Починаючи з$0.06 на IP
Ротаційні проксі
Ротаційні проксі

Необмежена кількість ротаційних проксі-серверів із оплатою за запит.

Починаючи з$0,0001 за запит
Приватні проксі
Проксі UDP

Проксі з підтримкою UDP.

Починаючи з$0.4 на IP
Приватні проксі
Приватні проксі

Виділені проксі для індивідуального використання.

Починаючи з$5 на IP
Необмежена кількість проксі
Необмежена кількість проксі

Проксі-сервери з необмеженим трафіком.

Починаючи з$0.06 на IP
Готові використовувати наші проксі-сервери прямо зараз?
від $0,06 за IP