หนังสือมอบฉันทะ

เลือกและซื้อผู้รับมอบฉันทะ

พร็อกซีคือเซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางสำหรับการร้องขอจากไคลเอนต์ที่ค้นหาทรัพยากรจากเซิร์ฟเวอร์อื่น ด้วยการทำหน้าที่เป็นเกตเวย์ระหว่างผู้ใช้และอินเทอร์เน็ต พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สามารถมอบฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย เช่น การไม่เปิดเผยตัวตน ความปลอดภัย การกรองเนื้อหา และอื่นๆ

ประวัติความเป็นมาของหนังสือมอบฉันทะและการกล่าวถึงครั้งแรก

ต้นกำเนิดของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สามารถสืบย้อนไปถึงยุคแรก ๆ ของระบบแบบกระจายและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในปี 1990 IETF (Internet Engineering Task Force) ได้สร้างมาตรฐานเวอร์ชันแรกของโปรโตคอล HTTP Proxy ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พร็อกซีได้พัฒนาเพื่อรองรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ตั้งแต่การเร่งความเร็วการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปจนถึงการเพิ่มความปลอดภัยออนไลน์

ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะ: การขยายหัวข้อ

พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สามารถใช้เพื่อฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น:

 1. ไม่เปิดเผยตัวตน: การซ่อนที่อยู่ IP ของผู้ใช้เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว
 2. การกรองเนื้อหา: การบล็อกหรืออนุญาตเนื้อหาเฉพาะตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
 3. การบีบอัดข้อมูล: ลดขนาดข้อมูลเพื่อการโหลดที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
 4. เก็บเอาไว้: การจัดเก็บเนื้อหาที่มีการร้องขอบ่อยครั้งเพื่อเร่งการร้องขอครั้งต่อไป

โครงสร้างภายในของพร็อกซี: วิธีการทำงานของพร็อกซี

พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์อยู่ระหว่างแอปพลิเคชันไคลเอ็นต์ (เช่น เว็บเบราว์เซอร์) และเซิร์ฟเวอร์เป้าหมาย เมื่อไคลเอนต์ร้องขอทรัพยากร คำขอจะถูกส่งไปยังพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ก่อน พร็อกซีส่งต่อคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์เป้าหมาย รับการตอบกลับ และส่งกลับไปยังไคลเอนต์

การวิเคราะห์คุณสมบัติที่สำคัญของพร็อกซี

 • ความปลอดภัย: พร็อกซีให้การป้องกันเพิ่มเติมอีกชั้นจากการโจมตีที่เป็นอันตราย
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพ: พร็อกซีสามารถลดเวลาในการโหลดลงได้อย่างมากผ่านการแคช
 • การควบคุมการเข้าถึง: พร็อกซีสามารถจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาเว็บบางอย่างตามข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้

ประเภทของพร็อกซี: การจำแนกประเภทที่ครอบคลุม

พิมพ์ คำอธิบาย
พร็อกซี HTTP ตัวกลางสำหรับการเข้าชมเว็บ
พร็อกซี SOCKS รองรับโปรโตคอลเครือข่ายทุกประเภท
พร็อกซีย้อนกลับ แสดงถึงฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ปรับโหลดและประสิทธิภาพให้เหมาะสม
พร็อกซีโปร่งใส ไม่แก้ไขคำขอ/ตอบกลับ โดยปกติจะเป็นการแคช

วิธีใช้พร็อกซี ปัญหา และแนวทางแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน

วิธีใช้:

 • การเรียกดูแบบไม่ระบุชื่อ
 • การทดสอบตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
 • การควบคุมแบนด์วิธ

ปัญหา:

 • การกำหนดค่าไม่ถูกต้อง
 • ปัญหาด้านประสิทธิภาพ
 • ข้อพิจารณาทางกฎหมาย

โซลูชั่น:

 • การตั้งค่าและการตรวจสอบที่เหมาะสม
 • การใช้แคช
 • การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

ลักษณะหลักและการเปรียบเทียบกับข้อกำหนดที่คล้ายกัน

คุณสมบัติ พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ วีพีพีเอ็น ประตู
ไม่เปิดเผยตัวตน ใช่ ใช่ เลขที่
ความปลอดภัย ปานกลาง สูง ต่ำ
ผลงาน สูง ต่ำ ปานกลาง

มุมมองและเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่เกี่ยวข้องกับพร็อกซี

การพัฒนาเทคโนโลยีพร็อกซีในอนาคตอาจรวมถึงการกรองเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI การเข้ารหัสควอนตัมเพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น และอัลกอริธึมแคชที่ปรับเปลี่ยนได้เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

วิธีการใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์หรือเชื่อมโยงกับพร็อกซี

พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ เช่น ที่ให้บริการโดย OneProxy (oneproxy.pro) นำเสนอโซลูชันเชิงพาณิชย์สำหรับธุรกิจและผู้ใช้แต่ละรายที่ต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีพร็อกซี ตั้งแต่การปรับปรุงความเป็นส่วนตัวออนไลน์ไปจนถึงการเข้าถึงเนื้อหา พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์เป็นเครื่องมือสำคัญในการใช้งานอินเทอร์เน็ตสมัยใหม่

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ประวัติ ประเภท การใช้งาน และโอกาสในอนาคต ด้วยการสำรวจแง่มุมที่สำคัญของเทคโนโลยีพร็อกซี ผู้อ่านจะได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สำคัญของสถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ตสมัยใหม่

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ หนังสือมอบฉันทะ: ภาพรวมที่ครอบคลุม

พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์เป็นตัวกลางที่จัดการคำขอจากไคลเอนต์ที่ค้นหาทรัพยากรจากเซิร์ฟเวอร์อื่น มันสามารถให้ฟังก์ชันต่างๆ เช่น การไม่เปิดเผยตัวตน ความปลอดภัย การกรองเนื้อหา การบีบอัดข้อมูล และการแคช

พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ถือกำเนิดขึ้นในยุคแรกๆ ของระบบแบบกระจายและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีการกำหนดมาตรฐานของโปรโตคอล HTTP Proxy โดย IETF ในปี 1990

พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สามารถใช้เพื่อรักษาความเป็นนิรนาม การกรองเนื้อหา การบีบอัดข้อมูล การแคช ความปลอดภัย และการปรับปรุงประสิทธิภาพ

พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์อยู่ระหว่างแอปพลิเคชันไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์เป้าหมาย ไคลเอนต์ส่งคำขอไปยังพร็อกซี ซึ่งส่งต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์เป้าหมาย รับการตอบกลับ และส่งกลับไปยังไคลเอนต์

พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์มีหลายประเภท รวมถึง HTTP Proxy, SOCKS Proxy, Reverse Proxy และ Transparent Proxy ซึ่งแต่ละประเภทให้บริการตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน

คุณสมบัติที่สำคัญของพร็อกซี ได้แก่ การรักษาความปลอดภัยด้วยการเพิ่มการป้องกันการโจมตีที่เป็นอันตราย การปรับปรุงประสิทธิภาพผ่านการแคช และการควบคุมการเข้าถึงเพื่อจำกัดเนื้อหาเว็บที่เฉพาะเจาะจง

พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สามารถใช้สำหรับการเรียกดูแบบไม่ระบุชื่อ การทดสอบตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และการควบคุมแบนด์วิธ ปัญหาอาจรวมถึงการกำหนดค่าที่ไม่ถูกต้อง ปัญหาด้านประสิทธิภาพ และการพิจารณาทางกฎหมาย การตั้งค่า การตรวจสอบ การแคช และการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเหมาะสมสามารถบรรเทาปัญหาเหล่านี้ได้

พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ให้การไม่เปิดเผยตัวตนและการรักษาความปลอดภัยปานกลางโดยมีประสิทธิภาพสูง VPN ให้การรักษาความปลอดภัยที่สูงกว่าแต่มีประสิทธิภาพต่ำกว่า และเกตเวย์ให้การเชื่อมต่อเครือข่ายพื้นฐานที่มีความปลอดภัยต่ำ

การพัฒนาเทคโนโลยีพร็อกซีในอนาคตอาจรวมถึงการกรองเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI การเข้ารหัสควอนตัมเพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น และอัลกอริธึมแคชที่ปรับเปลี่ยนได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ของ OneProxy นำเสนอโซลูชันเชิงพาณิชย์สำหรับธุรกิจและผู้ใช้แต่ละรายที่ต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีพร็อกซี ปรับปรุงความเป็นส่วนตัวออนไลน์ การเข้าถึงเนื้อหา และฟังก์ชันอื่นๆ มากมาย

พร็อกซีดาต้าเซ็นเตอร์
พรอกซีที่ใช้ร่วมกัน

พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อถือได้และรวดเร็วจำนวนมาก

เริ่มต้นที่$0.06 ต่อ IP
การหมุนพร็อกซี
การหมุนพร็อกซี

พร็อกซีหมุนเวียนไม่จำกัดพร้อมรูปแบบการจ่ายต่อการร้องขอ

เริ่มต้นที่$0.0001 ต่อคำขอ
พร็อกซีส่วนตัว
พร็อกซี UDP

พร็อกซีที่รองรับ UDP

เริ่มต้นที่$0.4 ต่อ IP
พร็อกซีส่วนตัว
พร็อกซีส่วนตัว

พรอกซีเฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล

เริ่มต้นที่$5 ต่อ IP
พร็อกซีไม่จำกัด
พร็อกซีไม่จำกัด

พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่มีการรับส่งข้อมูลไม่จำกัด

เริ่มต้นที่$0.06 ต่อ IP
พร้อมใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ของเราแล้วหรือยัง?
ตั้งแต่ $0.06 ต่อ IP