ระบบจัดการฐานข้อมูล

เลือกและซื้อผู้รับมอบฉันทะ

ระบบการจัดการฐานข้อมูล (DBMS) คือระบบซอฟต์แวร์บูรณาการที่โต้ตอบกับผู้ใช้ปลายทาง แอปพลิเคชัน และฐานข้อมูลเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล โดยให้วิธีการจัดเก็บ จัดการ และเรียกค้นข้อมูลอย่างมีระเบียบ

การเริ่มต้นและวิวัฒนาการของระบบการจัดการฐานข้อมูล

คำว่า “ระบบการจัดการฐานข้อมูล” ถูกใช้ครั้งแรกในทศวรรษ 1960 เมื่อศักยภาพของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการธุรกิจเริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจน DBMS รุ่นแรกเรียกว่า DBMS แบบลำดับชั้นและเครือข่าย เริ่มปรากฏในช่วงปลายทศวรรษ 1960 และต้นทศวรรษ 1970

ในช่วงทศวรรษที่ 1980 มีการเพิ่มขึ้นของ DBMS เชิงสัมพันธ์ (RDBMS) ซึ่งใช้ตารางเพื่อจัดเก็บข้อมูลและ SQL สำหรับการสืบค้น แบบฟอร์มนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทต่างๆ เช่น Oracle, Microsoft และ IBM ได้กลายเป็น DBMS ประเภทที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด

ขยายแนวคิด: ระบบการจัดการฐานข้อมูล

DBMS ทำหน้าที่เป็นส่วนต่อประสานระหว่างฐานข้อมูลกับผู้ใช้หรือโปรแกรมแอปพลิเคชัน ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลได้รับการจัดระเบียบอย่างสม่ำเสมอและยังคงเข้าถึงได้ง่าย DBMS สามารถจำกัดข้อมูลที่ผู้ใช้ปลายทางสามารถดูและ/หรือแก้ไขได้ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูล

ฟังก์ชันหลักบางประการของ DBMS ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูล การดึงข้อมูล การอัพเดตข้อมูล การจัดทำแค็ตตาล็อกข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน การสำรองข้อมูล และการกู้คืน ฟังก์ชันเหล่านี้ช่วยลดความซ้ำซ้อนและความไม่สอดคล้องของข้อมูล ส่งเสริมความสมบูรณ์ของข้อมูล ช่วยให้มีความปลอดภัยของข้อมูล ช่วยให้ข้อมูลมีความเป็นอิสระ และมอบวิธีการจัดการข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน

เบื้องหลัง: โครงสร้างภายในของระบบการจัดการฐานข้อมูล

DBMS ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่าง โดยแต่ละองค์ประกอบทำหน้าที่สำคัญ ส่วนประกอบสำคัญได้แก่:

 1. โปรแกรมฐานข้อมูล: มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล การจัดการ และการเรียกค้นข้อมูล ให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้และจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กลับเข้าไปในฐานข้อมูล
 2. ภาษาคำจำกัดความข้อมูล (DDL) และภาษาการจัดการข้อมูล (DML): DDL อนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดสคีมาฐานข้อมูล DML ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการต่างๆ เช่น การแทรก การลบ และการแก้ไขข้อมูล
 3. ตัวประมวลผลแบบสอบถาม: จะแปลคำค้นหาจากผู้ใช้เป็นชุดคำสั่งระดับต่ำ
 4. ผู้จัดการธุรกรรม: ช่วยให้มั่นใจในความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลโดยการควบคุมธุรกรรมและรับรองว่าสอดคล้องกับคุณสมบัติ ACID
 5. ผู้จัดการฐานข้อมูล: จัดการคำขอทั้งหมดสำหรับบริการฐานข้อมูลและควบคุมการเข้าถึงฐานข้อมูล

การวิเคราะห์คุณลักษณะสำคัญของระบบการจัดการฐานข้อมูล

DBMS มีคุณสมบัติที่สำคัญหลายประการ:

 1. ข้อมูลที่เป็นนามธรรม: DBMS ให้มุมมองเชิงนามธรรมของข้อมูลที่ซ่อนความซับซ้อน
 2. ความเป็นอิสระของข้อมูล: การเปลี่ยนแปลงสคีมาในระดับหนึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อระดับอื่นๆ
 3. การเข้าถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ: DBMS ใช้เทคนิคที่ซับซ้อนเพื่อจัดเก็บและดึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ความสมบูรณ์ถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูล: ข้อมูลได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และกฎต่างๆ สามารถนำไปใช้เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลได้
 5. การบริหารข้อมูล: DBMS มีเครื่องมือในการจัดการและควบคุมข้อมูล
 6. การควบคุมภาวะพร้อมกัน: DBMS อนุญาตให้ผู้ใช้หลายคนเข้าถึงข้อมูลพร้อมกัน
 7. การกู้คืนข้อมูลและการสำรองข้อมูล: ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดสามารถกู้คืนข้อมูลได้

ระบบการจัดการฐานข้อมูลประเภทต่างๆ

ประเภทของ DBMS คำอธิบาย
DBMS แบบลำดับชั้น จัดระเบียบข้อมูลในโครงสร้างแบบต้นไม้
เครือข่าย DBMS ใช้วิธีการที่ยืดหยุ่นเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูล
DBMS เชิงสัมพันธ์ (RDBMS) แสดงถึงข้อมูลในตาราง
DBMS เชิงวัตถุ (OODBMS) ใช้โมเดลเชิงวัตถุ
NoSQL ดีบีเอ็มเอส ใช้สำหรับชุดข้อมูลแบบกระจายขนาดใหญ่

การประยุกต์ ปัญหา และแนวทางแก้ไขของ DBMS

DBMS พบการใช้งานในแอปพลิเคชันต่างๆ ตั้งแต่ระบบธนาคารไปจนถึงระบบจองสายการบินและเครือข่ายโทรคมนาคม อย่างไรก็ตาม ยังอาจก่อให้เกิดความท้าทาย เช่น ปัญหาด้านต้นทุน ความซับซ้อน และประสิทธิภาพ เพื่อบรรเทาปัญหาเหล่านี้ องค์กรสามารถเลือกประเภท DBMS ที่เหมาะสมได้ตามความต้องการ ดำเนินการปรับแต่งประสิทธิภาพเป็นประจำ และลงทุนในการฝึกอบรมพนักงาน

การเปรียบเทียบและลักษณะเฉพาะ

ดีบีเอ็มเอส ระบบไฟล์
มีการควบคุมความซ้ำซ้อนและความไม่สอดคล้องของข้อมูล ความซ้ำซ้อนของข้อมูลสูงและไม่สอดคล้องกัน
ข้อมูลถูกแบ่งปันระหว่างผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต การแบ่งปันข้อมูลมีความซับซ้อนและจำกัด
คงคุณสมบัติของกรดไว้ คุณสมบัติของกรดไม่ได้รับการบำรุงรักษา
การรักษาความปลอดภัยบังคับใช้ผ่านการอนุญาต ความปลอดภัยของข้อมูลมีจำกัด

มุมมองและเทคโนโลยีในอนาคตใน DBMS

ความก้าวหน้า เช่น ฐานข้อมูลในหน่วยความจำ ฐานข้อมูลในรูปแบบบริการ (DBaaS) ฐานข้อมูล NoSQL และฐานข้อมูลที่ปรับปรุงด้วย AI แสดงถึงอนาคตของเทคโนโลยี DBMS พวกเขาสัญญาว่าจะเข้าถึงข้อมูลที่เร็วขึ้น ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ความสามารถในการปรับขนาดที่ดีขึ้น และความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น

บทบาทของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ใน DBMS

พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สามารถทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง DBMS และผู้ใช้ พวกเขาสามารถเสนอความปลอดภัยเพิ่มเติมได้โดยการซ่อนเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลจริง กระจายโหลดโดยกระจายคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ และแคชข้อมูลที่เข้าถึงโดยทั่วไปเพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

 1. ออราเคิล – ฐานข้อมูลคืออะไร?
 2. ไมโครซอฟต์ SQL เซิร์ฟเวอร์
 3. ฐานข้อมูลไอบีเอ็ม DB2
 4. MongoDB
 5. PostgreSQL

ด้วยความก้าวหน้าในการจัดการและประมวลผลข้อมูล DBMS จึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอความสามารถใหม่ๆ ในการจัดการภูมิทัศน์อันกว้างใหญ่และที่กำลังเติบโตของข้อมูลในยุคปัจจุบัน OneProxy พร้อมที่จะสนับสนุนการพัฒนาเหล่านี้ผ่านโซลูชันพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ขั้นสูง ทำให้มั่นใจได้ถึงการจัดการข้อมูลที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ใช้ทุกคน

พร็อกซีดาต้าเซ็นเตอร์
พรอกซีที่ใช้ร่วมกัน

พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อถือได้และรวดเร็วจำนวนมาก

เริ่มต้นที่$0.06 ต่อ IP
การหมุนพร็อกซี
การหมุนพร็อกซี

พร็อกซีหมุนเวียนไม่จำกัดพร้อมรูปแบบการจ่ายต่อการร้องขอ

เริ่มต้นที่$0.0001 ต่อคำขอ
พร็อกซีส่วนตัว
พร็อกซี UDP

พร็อกซีที่รองรับ UDP

เริ่มต้นที่$0.4 ต่อ IP
พร็อกซีส่วนตัว
พร็อกซีส่วนตัว

พรอกซีเฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล

เริ่มต้นที่$5 ต่อ IP
พร็อกซีไม่จำกัด
พร็อกซีไม่จำกัด

พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่มีการรับส่งข้อมูลไม่จำกัด

เริ่มต้นที่$0.06 ต่อ IP
พร้อมใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ของเราแล้วหรือยัง?
ตั้งแต่ $0.06 ต่อ IP