Windows Sockets API (Winsock)

Pilih dan Beli Proksi

Windows Sockets API, biasanya dikenali sebagai Winsock, ialah antara muka pengaturcaraan yang membolehkan pembangun mencipta aplikasi rangkaian pada sistem pengendalian Microsoft Windows. Ia menyediakan cara piawai untuk aplikasi berkomunikasi melalui rangkaian, menjadikannya mungkin untuk mewujudkan sambungan, menghantar dan menerima data, dan mengurus fungsi berkaitan rangkaian dengan lancar. API Winsock telah memainkan peranan penting dalam membolehkan pembangunan pelbagai aplikasi dan perkhidmatan berasaskan internet pada platform Windows.

Sejarah asal usul Windows Sockets API (Winsock) dan sebutan pertama mengenainya

Asal usul Winsock kembali ke awal 1990-an apabila keperluan untuk API rangkaian yang konsisten pada Windows timbul. Sebelum Winsock, pembangun terpaksa menggunakan pelbagai API proprietari untuk protokol rangkaian yang berbeza, menjadikan pembangunan merentas platform menyusahkan. Pembangunan Winsock adalah usaha kolaboratif oleh beberapa organisasi, termasuk Microsoft, FTP Software dan Novell, dengan tujuan menyediakan API bersatu untuk tugas rangkaian.

Sebutan umum pertama Windows Sockets API (Winsock) datang dengan keluaran Windows 3.1 pada tahun 1992, yang termasuk pelaksanaan pertama Winsock API. Keluaran ini menandakan peristiwa penting, kerana ia membolehkan pembangun mencipta aplikasi rangkaian dengan mudah pada platform Windows.

Maklumat terperinci tentang Windows Sockets API (Winsock)

Windows Sockets API (Winsock) ialah perpustakaan pautan dinamik (DLL) yang mendedahkan satu set fungsi dan struktur untuk mengurus komunikasi rangkaian. Ia beroperasi pada lapisan pengangkutan model TCP/IP dan menguraikan kerumitan komunikasi rangkaian, membolehkan pembangun menumpukan pada logik aplikasi. Beberapa komponen utama Winsock termasuk:

 1. Soket: Soket ialah konsep asas dalam Winsock, mewakili titik akhir untuk komunikasi. Ia boleh dikelaskan sebagai soket pelanggan atau soket pelayan. Komunikasi antara soket boleh sama ada berorientasikan sambungan (TCP) atau tanpa sambungan (UDP).

 2. Menangani: Winsock menggunakan konvensyen API Berkeley Sockets untuk menangani, yang termasuk alamat IP dan nombor port. Ia menyokong kedua-dua protokol IPv4 dan IPv6.

 3. Protokol: Winsock menyokong pelbagai protokol pengangkutan, dengan yang paling biasa ialah TCP (Transmission Control Protocol) dan UDP (User Datagram Protocol). Ini membolehkan pembangun memilih protokol yang sesuai berdasarkan keperluan aplikasi mereka.

 4. Soket Menyekat dan Tidak Menghalang: Winsock membenarkan pembangun mencipta soket sama ada dalam mod menyekat atau tidak menyekat. Dalam mod menyekat, operasi soket akan menunggu sehingga tugas selesai, manakala dalam mod tidak menyekat, operasi kembali serta-merta, dan aplikasi mesti mengendalikan peristiwa tak segerak.

Struktur dalaman Windows Sockets API (Winsock) dan cara ia berfungsi

Winsock dilaksanakan sebagai satu set fungsi yang boleh diakses melalui Winsock DLL. Apabila aplikasi ingin menggunakan komunikasi rangkaian, ia mesti memulakan perpustakaan Winsock terlebih dahulu dengan memanggil WSAStartup fungsi. Proses ini menyediakan struktur data yang diperlukan dan sumber yang diperlukan untuk rangkaian.

Setelah dimulakan, aplikasi boleh membuat soket menggunakan socket berfungsi dan tentukan keluarga alamatnya, jenis soket dan protokol. Jenis soket boleh sama ada SOCK_STREAM (untuk TCP) atau SOCK_DGRAM (untuk UDP).

Untuk mewujudkan sambungan dalam seni bina pelayan-pelanggan, aplikasi klien memanggil connect berfungsi untuk menyambung ke alamat IP pelayan dan nombor port. Sebaliknya, aplikasi pelayan menggunakan bind berfungsi untuk mengaitkan soket dengan alamat dan port IP tempatan, dan kemudiannya listen berfungsi untuk menunggu permintaan sambungan masuk. Apabila permintaan sambungan tiba, accept fungsi dipanggil untuk menerima sambungan masuk, mencipta soket baharu untuk komunikasi dengan pelanggan.

Untuk komunikasi tanpa sambungan, aplikasi boleh terus menghantar data menggunakan sendto berfungsi dan menerima data menggunakan recvfrom fungsi.

Untuk memuktamadkan komunikasi, aplikasi memanggil closesocket berfungsi untuk menutup soket. Apabila aplikasi selesai menggunakan Winsock, ia memanggil WSACleanup berfungsi untuk melepaskan sumber.

Analisis ciri utama Windows Sockets API (Winsock)

Windows Sockets API (Winsock) menawarkan beberapa ciri utama yang menjadikannya diterima pakai secara meluas dalam pembangunan aplikasi rangkaian:

 1. Kemerdekaan Platform: Winsock menyediakan API yang konsisten pada Windows, membenarkan pembangun menulis kod rangkaian yang boleh dialihkan dengan mudah ke platform lain dengan pengubahsuaian kecil.

 2. Fleksibiliti: Winsock menyokong komunikasi berorientasikan sambungan dan komunikasi tanpa sambungan, memberikan kelonggaran kepada pembangun untuk memilih protokol yang sesuai untuk aplikasi mereka.

 3. Kebolehskalaan: Dengan sokongan untuk kedua-dua IPv4 dan IPv6, Winsock membolehkan aplikasi berskala dengan lancar semasa dunia beralih kepada protokol IP generasi akan datang.

 4. I/O tak segerak: Winsock menyokong soket tidak menyekat, membolehkan pengendalian yang cekap bagi berbilang sambungan dan responsif dalam aplikasi dengan keselarasan tinggi.

 5. Penerimaan Luas: Winsock telah diterima pakai secara meluas oleh pembangun, membawa kepada komuniti yang besar dengan sumber yang mencukupi dan dokumentasi tersedia.

Jenis Windows Sockets API (Winsock)

Winsock menyediakan dua versi utama: Winsock 1.1 dan Winsock 2.0. Perbezaan utama antara versi ini terletak pada ciri yang ditawarkan dan tahap kefungsian:

Ciri Winsock 1.1 Winsock 2.0
Kefungsian Asynchronous Sokongan terhad untuk operasi I/O tak segerak. Sokongan yang dipertingkatkan untuk operasi bertindih dan tidak menyekat.
Kemerdekaan Protokol Sokongan terhad untuk protokol baharu seperti IPv6. Sokongan penuh untuk IPv6, Kualiti Perkhidmatan (QoS), dsb.
Antara Muka Pembekal Perkhidmatan (SPI) Tiada sokongan SPI. Membenarkan berbilang penyedia pengangkutan untuk wujud bersama.
Sokongan Multicast Sokongan terhad atau tiada untuk multicast. Sokongan penuh untuk komunikasi multicast.

Pembangun digalakkan untuk menggunakan Winsock 2.0 apabila mungkin kerana fungsinya yang meningkat dan keserasian dengan keperluan rangkaian moden.

Cara untuk menggunakan Windows Sockets API (Winsock), masalah dan penyelesaiannya yang berkaitan dengan penggunaan

Menggunakan Windows Sockets API (Winsock) melibatkan langkah-langkah berikut:

 1. Inisialisasi: Aplikasi mesti memulakan perpustakaan Winsock dengan memanggil WSAStartup fungsi. Ini harus diikuti dengan menyemak versi Winsock untuk memastikan keserasian.

 2. Penciptaan Soket: Aplikasi mencipta soket menggunakan socket fungsi, menentukan keluarga alamat, jenis soket dan protokol.

 3. Penubuhan Sambungan: Untuk komunikasi berorientasikan sambungan, pelanggan memanggil connect untuk menyambung ke pelayan, semasa pelayan menggunakan bind dan listen untuk bersedia untuk sambungan masuk.

 4. Komunikasi Data: Data boleh dihantar menggunakan send/sendto dan diterima menggunakan recv/recvfrom. Dalam mod tidak menyekat, pembangun mesti mengendalikan peristiwa tak segerak.

 5. Penamatan: Apabila komunikasi selesai, aplikasi harus memanggil closesocket untuk menutup soket dan WSACleanup untuk melepaskan sumber.

Masalah biasa yang dihadapi semasa menggunakan Winsock termasuk:

 1. Pengurusan Memori: Kesalahan pengendalian peruntukan memori untuk penimbal data boleh menyebabkan kebocoran memori atau limpahan penimbal.

 2. Isu Keselarasan: Dalam aplikasi berbilang benang, penyegerakan yang tidak betul bagi operasi soket boleh menyebabkan kerosakan data atau ranap aplikasi.

 3. Firewall dan Terjemahan Alamat Rangkaian (NAT): Firewall dan peranti NAT boleh menyekat atau mengubah suai trafik rangkaian, menjejaskan komunikasi.

 4. Tamat Masa Soket: Kegagalan untuk menetapkan tamat masa soket yang sesuai boleh mengakibatkan aplikasi tidak bertindak balas.

Penyelesaian kepada masalah ini termasuk pengurusan memori yang betul, teknik penyegerakan seperti kunci, menangani firewall dan traversal NAT, dan menetapkan tamat masa soket yang sesuai untuk mengekalkan responsif aplikasi.

Ciri-ciri utama dan perbandingan lain dengan istilah yang serupa

Untuk lebih memahami nuansa antara Windows Sockets API (Winsock) dan istilah yang serupa, mari kita bandingkan dengan dua API rangkaian biasa yang lain:

 1. Soket BSD: BSD Sockets API ialah asas yang menjadi asas kepada Winsock. Kedua-dua API mengikut konvensyen API Berkeley Sockets untuk menangani dan menyediakan fungsi yang serupa. Walau bagaimanapun, Soket BSD digunakan terutamanya pada sistem berasaskan Unix, manakala Winsock direka untuk Windows.

 2. Socket.io: Socket.io ialah perpustakaan JavaScript yang memudahkan masa nyata, komunikasi dwiarah antara pelanggan web dan pelayan. Tidak seperti Winsock, Socket.io disesuaikan secara khusus untuk aplikasi web dan tidak terikat dengan sistem pengendalian tertentu. Ia sering digunakan dalam aplikasi web untuk mendayakan ciri seperti sembang masa nyata, pemberitahuan dan ciri kerjasama.

Perspektif dan teknologi masa depan yang berkaitan dengan Windows Sockets API (Winsock)

Dengan kemajuan teknologi, keperluan rangkaian akan terus berkembang. Windows Sockets API (Winsock) dijangka mengikuti perubahan ini, menyediakan sokongan untuk protokol baharu, peningkatan keselamatan dan prestasi yang dipertingkatkan.

Penggunaan IPv6 menjadi semakin penting kerana kehabisan alamat IPv4 yang tersedia. Winsock akan memainkan peranan penting dalam membolehkan aplikasi beralih dengan lancar kepada rangkaian IPv6, memastikan keserasian dan kebolehskalaan jangka panjang mereka.

Selain itu, apabila permintaan untuk aplikasi berprestasi tinggi meningkat, Winsock mungkin memperkenalkan pengoptimuman seperti sokongan untuk rangkaian peringkat kernel, mengurangkan suis konteks dan meningkatkan daya pengeluaran.

Cara pelayan proksi boleh digunakan atau dikaitkan dengan Windows Sockets API (Winsock)

Pelayan proksi bertindak sebagai perantara antara aplikasi klien dan pelayan destinasi. Ia boleh dikaitkan dengan Windows Sockets API (Winsock) dengan memintas panggilan soket yang dibuat oleh aplikasi klien dan memajukannya ke pelayan proksi. Pelayan proksi kemudiannya mengendalikan komunikasi dengan pelayan destinasi bagi pihak aplikasi klien.

Dengan menggunakan Windows Sockets API (Winsock) bersama-sama dengan pelayan proksi, pengguna boleh menikmati faedah seperti privasi yang dipertingkatkan, memintas geo-sekatan dan prestasi rangkaian yang lebih baik melalui caching dan pengimbangan beban.

Pautan berkaitan

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang Windows Sockets API (Winsock), anda boleh meneroka sumber berikut:

Soalan Lazim tentang Windows Sockets API (Winsock): Gambaran Keseluruhan Komprehensif

Windows Sockets API, biasanya dikenali sebagai Winsock, ialah antara muka pengaturcaraan yang membolehkan pembangun mencipta aplikasi rangkaian pada sistem pengendalian Microsoft Windows. Ia menyediakan cara piawai untuk aplikasi berkomunikasi melalui rangkaian, menjadikannya mungkin untuk mewujudkan sambungan, menghantar dan menerima data, dan mengurus fungsi berkaitan rangkaian dengan lancar.

Asal usul Winsock kembali ke awal 1990-an apabila keperluan untuk API rangkaian yang konsisten pada Windows timbul. Ia pertama kali disebut secara terbuka dengan keluaran Windows 3.1 pada tahun 1992, yang termasuk pelaksanaan pertama Winsock API. Pembangunan Winsock adalah usaha kolaboratif oleh beberapa organisasi, termasuk Microsoft, FTP Software dan Novell, dengan tujuan menyediakan API bersatu untuk tugas rangkaian.

Winsock dilaksanakan sebagai satu set fungsi yang boleh diakses melalui Winsock DLL. Aplikasi ini memulakan perpustakaan menggunakan WSAStartup berfungsi dan mencipta soket untuk mewujudkan komunikasi. Ia menyokong komunikasi berorientasikan sambungan (TCP) dan tanpa sambungan (UDP). Komunikasi antara soket boleh dilakukan menggunakan send/sendto untuk penghantaran data dan recv/recvfrom untuk penerimaan data. Akhirnya, aplikasi memanggil closesocket untuk menutup soket dan WSACleanup untuk melepaskan sumber.

Winsock menawarkan kebebasan platform, fleksibiliti dengan sokongan untuk pelbagai protokol, skalabiliti dengan sokongan IPv6, keupayaan I/O tak segerak, dan penggunaan meluas dalam kalangan pembangun, menjadikannya API rangkaian yang teguh dan serba boleh.

Winsock menyediakan dua versi utama: Winsock 1.1 dan Winsock 2.0. Winsock 2.0 menawarkan ciri yang dipertingkatkan seperti kefungsian tak segerak yang lebih baik, sokongan untuk protokol yang lebih baharu seperti IPv6 dan Kualiti Perkhidmatan (QoS), dan Antara Muka Pembekal Perkhidmatan (SPI) untuk berbilang pembekal pengangkutan.

Masalah biasa termasuk pengurusan memori, isu konkurensi, dan menangani tembok api dan traversal NAT. Penyelesaian melibatkan peruntukan memori yang betul, teknik penyegerakan, pengendalian firewall dan peranti NAT, dan menetapkan tamat masa soket yang sesuai.

Winsock adalah berdasarkan konvensyen API BSD Sockets dan menyediakan fungsi yang serupa. Walau bagaimanapun, Soket BSD digunakan terutamanya pada sistem berasaskan Unix, manakala Winsock direka untuk Windows. Sebaliknya, Socket.io ialah perpustakaan JavaScript yang disesuaikan untuk komunikasi masa nyata dalam aplikasi web.

Dengan kemajuan teknologi, Winsock dijangka menyokong protokol baharu, peningkatan keselamatan dan pengoptimuman prestasi. Ia akan memainkan peranan penting dalam membolehkan aplikasi beralih dengan lancar kepada rangkaian IPv6 dan menyesuaikan diri dengan keperluan rangkaian yang berkembang.

Pelayan proksi bertindak sebagai perantara antara aplikasi klien dan pelayan destinasi. Dengan mengaitkan pelayan proksi dengan Winsock, pengguna boleh menikmati privasi yang dipertingkatkan, memintas geo-sekatan dan prestasi rangkaian yang lebih baik melalui caching dan pengimbangan beban.

Untuk mendapatkan maklumat yang lebih mendalam, anda boleh meneroka dokumentasi Microsoft Winsock di docs.microsoft.com dan spesifikasi API Winsock 2.0 di docs.microsoft.com.

Proksi Pusat Data
Proksi Dikongsi

Sebilangan besar pelayan proksi yang boleh dipercayai dan pantas.

Bermula pada$0.06 setiap IP
Proksi Berputar
Proksi Berputar

Proksi berputar tanpa had dengan model bayar setiap permintaan.

Bermula pada$0.0001 setiap permintaan
Proksi Persendirian
Proksi UDP

Proksi dengan sokongan UDP.

Bermula pada$0.4 setiap IP
Proksi Persendirian
Proksi Persendirian

Proksi khusus untuk kegunaan individu.

Bermula pada$5 setiap IP
Proksi tanpa had
Proksi tanpa had

Pelayan proksi dengan trafik tanpa had.

Bermula pada$0.06 setiap IP
Bersedia untuk menggunakan pelayan proksi kami sekarang?
daripada $0.06 setiap IP